fbpx

Organisatsioonikultuur ja sisekliima

 

tööeskkond, sisekliima, õhkkond Meie töötajad veedavad väga suure osa oma ajast tööl ning töökeskkond, organisatsioonikultuur ja sisekliima mõjutab inimeste meeleolu, motivatsiooni, efektiivsust ja töötulemusi.

Kui inimene saab töötada tema jaoks meeldivas keskkonnas, siis ta suudab paremini keskenduda olulisele ning eesmärkide saavutamisele. Kui aga töökeskkonnas on palju neid tegureid, mis tõmbavad tema tähelepanu kõrvale või on häirivad, kannatab nii töötaja kui tegelikult ka organisatsioon.

Sellisel juhul tasub mõelda, mis on need aspektid, mille osas on vaja muudatusi, et meie inimestel oleks paremad võimalused oma ülesannete täitmiseks.

 

 

 

Meie töökeskkonda toetavad teenused on: 

Ühiste väärtuste sõnastamine

väärtused, uskumused, põhimõtted, kokkulepe Kuidas tagada, et organisatsioonis kujuneks eesmärke toetav õhkkond ning töötajad töötaksid ühes suunas? Väärtuste sõnastamine on ühest küljest oluline selleks, et inimesed asjadest sarnaselt aru saaksid ning teisalt selleks, et kõigil oleks ühine suund. Inimeste tegevust ja käitumist juhivad suures osas meie alateadvuses paiknevad väärtused. Parimal juhul langevad töötajate väärtused kokku organisatsioonile kasulike väärtustega. Paraku väga sageli see nii ei ole. Meie-tunde tekitamiseks on üheks suurepäraseks võimaluseks inimesi kaasates ühiste väärtuste ja organisatsiooni identiteedi sõnastamine.

Organisatsiooni eesmärkide sõnastamine meeskonnas

eesmärgid meeskonnas, organisatsioonis Väga raske on midagi saavutada, kui me ei tea, mida me saavutada püüame. Üheks väga sageli esinevas probleemiks, miks meie töötajad ei suuda anda endast parimat, on see, et neil puudub info, mis on need eesmärgid, mille täitmisele nende igapäevased tegevused kaasa aitavad. Kui töötajatel puudub selge pilt sellest, kuidas täpselt nende panus aitab kaasa organisatsiooni suuremate eesmärkide saavutamisele, siis nad ei pruugi oma töö vajadust õigesti hinnata ning tulemusi, mida saavutatakse ei saa võrrelda sellega, mida võiks saavutada andes oma inimestele teada, mis on see eesmärk, mille poole püüeldakse. Kindlasti aitab kaasa see, kui anda lihtsalt selle kohta infot, aga veelgi paremini toimib, kui töötajad on kaasatud nende eesmärkide sõnastamisesse või isegi väljatöötamisse.

Meeskonna koostöö nõustamine

meeskond, meeskonnatöö, koostöö Igas meeskonnas kujunevad välja teatud rollid, mida inimesed endale võtavad ja toimuvad meeskonna kujunemise protsessid. Hinnates oluliseks efektiivset meeskonnatööd, siis saab  palju eeltööd teha ära juba meeskonna loomise ja teadliku kujundamise etapis. On mitmeid erinevaid meeskonnatöö efektiivsuse parandamiseks kasutatavaid praktikaid ja tegevusi. Üheskoos saame muuta toimivad meeskonnad tulemuslikumaks või hoopis aidata kujundada uusi meeskondi, millel oleks potentsiaali muutuda suurepärasteks.

 

Sisekommunikatsiooni põhimõtete väljatöötamine

sisekommunikatsioon, põhimõtted, süsteem Organisatsiooni üheks toimimise aluseks on eeldus, et sõnumid, millel on vaja jõuda ühe inimese juurest teise juurde, sinna ka jõuaksid. Paraku sageli tekivad inimeste vahel ja süsteemides kommunikatsiooniprobleemid ning sageli võivad olulised ülesanded tegemata või eesmärgid saavutamata jääda. Seetõttu on kasulik kaasates olulisi inimesi luua sisekommunikatsiooni süsteem, mis arvestaks töötajate ootusi ning tagaks vajaliku efektiivsuse. Teenus hõlmab olemasolevate suhtlemissüsteemide kaardistamist ja koostöös töötajatega loodud kommunikatsioonisüsteemi ja –põhimõtete kirjeldust.

Konfliktide lahendamine

konflikt, tüli, lahkarvamus, erapooletu Igas kollektiivis võib inimeste vahel tekkida situatsioone, kus omavahelised kriitiliseks kiskunud suhted põhjustavad tööefektiivsuse langust ning hakkavad segama organisatsiooni eesmärkide saavutamist.  Kui lahkhelid on kasvanud nii suureks, et enam neist mööda vaadata ei saa, siis on tihti abi sellest, kui organisatsioonist kõrvalseisev inimene aitab erapooletult ja konstruktiivselt näha konflikti lahendamise võimalusi, mis võimaldaks edasi minna taas tugeva meeskonnana.

Muutuste juhtimine

muutused, uus eesmärk, uuendused Muutused käivad iga tänapäeva organisatsiooni juurde. Muudatuste juurutamine täidab tavaliselt mingit suuremat ja sageli positiivset eesmärki, samas põhjustavad muutused inimeste jaoks alati ebakindlust – mõne jaoks rohkem teise jaoks vähem. Toimetulek nii positiivsete eriti aga negatiivsete muutustega võib kaasa tuua perioodi, mil inimesed ei suuda keskenduda tööle ning vaevavad oma pead võimalike tulevikustsenaariumitega. Oskusliku muutuste protsessi juhtimisel on võimalik aidata kaasa inimeste paremale kohanemisele, vähendada muutustele vastutöötamist ning läbi kaasamise isegi suurendada meie-tunnet organisatsioonis. 

 

Tekkis huvi mõne teenuse osas, siis kirjuta meile:

[contact-form-7 id=”34″ title=”Kontaktivorm eesti keeles”]