fbpx

Töötajate arendamine

arendamine Palju räägitakse sellest, et inimesi motiveerib järjest vähem raha ja järjest rohkem isiklik areng. Töötajate arendamine on kasulik nii töötajatele, kelle isiklik kompetents suureneb kui ka tööandjale, kes saab tänu sellele parema ja efektiivsema töötaja.

Töötajate arendamist tasub võtta kui investeeringut, millel on väga suur tootlus. Üheks tulemuseks on loomulikult suurenenud oskuste või teadmiste pagas, kuid teisalt suureneb töötaja ja organisatsiooni vaheline side, võib eeldada, et tõuseb töötaja pühendumus ning motivatsioon nähes ja tundes et teda väärtustatakse ning  temasse panustatakse.

Arenguvajaduste hindamiseks on vaja koos töötajaga sel teemal arutleda – üheks võimaluseks on erinevates vormides arenguvestlused. Töötajates tasub arendada neid omadusi, mille osas neil juba loomu poolest tugevad eeldused on, selleks tasub läbi viia  töötaja tugevuste analüüs. Sageli on organisatsioonis kitsaskohaks mingi konkreetse oskusteabe puudus, mida aitab lahendada koolitusvajaduste analüüsi ja koolitusplaanide loomine.

 

Meie töötajate arendamise teenused on:

Arenguvestlused

Arenguvestlus Traditsiooniliselt on personalijuhtimise üheks osaks arenguvestlused. Arenguvestluste osas on nii poolt kui vastuargumente, kuid viies arenguvestlusi läbi mitte ainult „linnukese“ pärast, vaid kahepoolset vastastikust kasu silmas pidades, on võimalik saada hindamatult väärtuslikku informatsiooni oma töötajatelt. Mõningatel juhtudel on kasulik kasutada välise partneri teenust arenguvestluste läbiviimiseks – sageli on see töötajate jaoks mugavam ning organisatsiooni seisukohast tulemuslikum. Pakume võimalust arenguvestluste süsteemide loomiseks ning vajadusel ka nende regulaarseks läbiviimiseks, et saada vajalikku infot ja tagasisidet oma töötajate käest, suurendada usalduslikku suhtlust ning tõsta töötajate motivatsiooni.

 

Töötajate tugevuste analüüs

Tugevuste analüüs Inimene saavutab isiklikus arengus parimaid tulemusi tehes seda, mille osas ta juba loomupoolest tugev on. Targad juhid oskavad väga hästi ära kasutada varjatud ressursse, mis organisatsioonis inimeste tugevuste näol olemas on. Sageli polegi vajadust uue inimese palkamise järele, vaid hoopis anda võimalus arendada konkreetsemaid oskusi oma töötajates. Meie poolt pakutava teenuse abil olemasolevate töötajate loomulike tugevuste väljaselgitamine ja nende arengule kaasaaitamine võimaldab avada teie töötajate peidetud ressursid.

Kui tahad rohkem teada, siis tasub tutvuda Alar Ojastu “Tugevustel tuginev juhtimine” e-koolitusega.

Koolitusvajaduste kaardistamine ja koolitusplaanide koostamine

Koolitusvajadus Selleks, et tagada töö tulemuslikuks teostamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning teisest küljest pakkuda võimalust töötajatele eneseteostuseks ja –arenguks on oluline hinnata, millised on kitsaskohad, mida on võimalik koolituste abil lahendada.

 

 

 

Töötajate töötulemuste hindamine ja võimaluste analüüs inimeste tulemuslikkuse suurendamiseks

Tulemuste analüüs Tulemuslikkuse hindamise juures on oluliseks eelduseks varasemalt püstitatud eesmärgid, mille suhtes oleks võimalik anda hinnanguid töötulemuslikkuse osas. Pakume teenuste osas nii töökirjelduste kui kompetentsimudelite loomist, mis võimaldaksid hinnata töötaja töö kvaliteeti ning teisest küljest ka regulaarset tulemuste hindamist.

Tekkis huvi mõne teenuse osas – võta ühendust!