fbpx

Grupi coaching

 

Grupi coaching, coaching Regulaarsete kohtumiste käigus keskendutakse grupis osalevate inimeste ühistele teemadele ning tekib võimalus vaadata asju nö. kõrvalseisja pilguga. Tegeledes ühe teema raames erinevate juhtumitega ning saades osa teiste kogemustest, mõtetest ja lahendustest, laieneb üldine teadlikkus ja tekivad paralleelid enda organisatsioonis toimuvaga. Grupi coachingus osalemine annab täiendavalt võimaluse õppida teiste osalejate kogemusest, tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega ning leida uusi lahendusi.

EESMÄRK:

Nagu klassikaline coaching on ka grupi coaching keskendunud eesmärkide seadmisele, teadlikkuse tõstmisele, lahendusviiside leidmisele ning nendele pühendumise tõstmisele, kuid seda väikese grupi kontekstis.

SIHTGRUPP:

Inimesed, kes soovivad leida lahendusi liikumaks enda soovitud eesmärkide suunas. Grupis osalevad inimesed ei pea moodustama meeskonda, omama ühist eesmärki või isegi töötama ühes ja samas organisatsioonis/osakonnas.

MEETOD:

Grupi coaching on teenus, kus on kombineeritud individuaalne coaching grupiprotsessidega.Tegu on protsessiga, kus iga osaleja lähtub oma ettevõttest või osakonnast ja võtab aluseks enda hetkeseisu. Lahenduse leidmisel kasutakse lisaks coachingu tehnikatele ja põhimõtetele ka teiste grupiliikmete kaasamist, kes rikastavad eesmärgini liikumist oma kogemuste, teadmiste, vaadete ja tagasisidega. Coach on moderaatori rollis ja aitab seada eesmärke, hoida nendel fookust, esitab väljakutseid ning võtab räägitu kokku. Ideid pakuvad, otsuseid teevad ja need ellu viivad ikkagi grupiliikmed.

MAHT:

  • Eelkohtumine 3 ak.h
  • 5-6 kohtumist grupiga à 2-4 ak.h

 

 

Tekkis huvi? Võta ühendust: hanna@personalidisain.ee

Loe ka individuaalse coachingu ja meeskonna coachingu kohta.