fbpx

Individuaalne coaching

 

Coaching, individuaalne coaching

EESMÄRK:

Juhtide või ka võtmetöötajate coachingu fookuses on just selle konkreetse inimese arendamine ja toetamine tema eesmärkide suunas liikumisel. Coachingu protsessi käigus aitab coach kliendil selgemalt ja jõuda tema poolt seatud eesmärkideni, juhtides teda läbi küsimuste sobilike lahenduste leidmiseni ning toetab pühendumise hoidmisel, et soovitud tulemused saaksid saavutatud.

SIHTGRUPP:

Juhid ja töötajad, kes tunnetavad vajadust leida täiendavaid lahendusi soovitud eesmärkide suunas liikumisel või enda käitumismustrite muutmisel.  Eduka koostöö aluseks on coachitava sisemine motivatsioon ja muutuste vajaduse tunnetamine.

MEETOD:

Individuaalse coachingu näol on tegemist traditsioonilise coachingu teenusega, mille puhul klient ja coach töötavad nö. üks ühele. Regulaarsete coachingu sessioonide käigus tegeletakse coachingu tehnikaid ja põhimõtteid kasutades süvitsi ühe või soovi korral mitme seotud teemaga.

Coaching aitab kliendil leida just neid vastuseid ja lahendusi, mis on just selle inimese jaoks kõige sobivamad ning tõstab seeläbi muutuse tekkimise tõhusust. Sage probleem organisatsioonides tuleneb just inimeste vastuseisust muutustele, kuna (ala)teadvus paneb meid tõrjuma teiste poolt pakutud lahendusi, olgugi need head või mitte. Samas kui inimene jõuab ise lahendusteni tõuseb tema sihipärase tegutsemise aktiivsus ja motivatsioon lahenduse rakendamiseks oluliselt.

MAHT

5-8 kohtumist à 50 minutit

 Coaching saab olla abiks ka organisatsioniväliste teemadega. Sageli tunnevad inimesed suurimat vajadust coachi järele siis, kui soovitakse teha mingeid muudatusi või leida selget suunda edasiliikumiseks.

Tekkis huvi? Võta ühendust: hanna@personalidisain.ee

Loe ka grupi coachingu ja meeskonna coachingu kohta.