fbpx

Töötoad

koolitus, töötuba, õpituba, töötajate koolitamine Edukates organisatsioonides on olulisel kohal inimeste intellektuaalne kapital (inimeste teadmised, kogemused ja väärtused) ning selle väärtustamine. Töötajate arendamine on organisatsioonide jaoks üks olulisemaid personalijuhtimise tegevusi – selle tulemusena saab ka organisatsioon tervikuna areneda.

Koolitamisest ja õpetamisest iseenesest üksi on vähe kasu, kui õpitavat ei hakata rakendama, seetõttu on praktilisus ja kasutatavus on eelkõige need võtmesõnad, millest meie lähtume. Meie teenusevalikus on mitmeid erinevaid töötubasid (kes tahab võib neid ka koolitusteks nimetada), mis on suunatud praktiliste oskuste arendamisele või konkreetsete kitsaskohtade lahendamisele.

Alljärgnevalt on mõnede koolituste ja töötubade teemade kirjeldused, kuid iga konkreetse töötoa programmi kujundame vastavalt oma kliendi vajadusi arvestades.

 

Meie poolt pakutavad töötoad on:

Küsimine hõbe,  kuulamine kuld  – arenguvestluste töötuba

arenguvestlused, koolitus, töötuba, tulemusvestlusTöötuba on mõeldud kõigile, kellel on vajadus või soov läbi viia arenguvestlusi oma alluvatega. Eduka arenguvestluse eelduseks on mitmed teadmised ja oskused nagu näiteks kuulamine, küsimine, tagasiside andmine ning eesmärkide sõnastamine. Olulised on ka teadmised vestluse protsessist, mis hõlmab endas eeltööd, läbiviimist ning järeltegevusi.  Praktilises töötoas saab näpunäiteid ning soovitusi, kuidas viia läbi tulemuslikku arenguvestlust või mida arenguvestlusel osalejana tähele panna.

Täpsem info siin

 

Liivakastireeglid –  omavahelise koostöö (p)arendamise töötuba

koostöö, meeskonnatöö, koolitus, töötuba, workshop  Ühised mängureeglid ja selged kokkulepped on edukaks koostööks ääretult vajalikud. See milliseks meeskonnaks soovitakse kujuneda on sageli omavahel kokku leppimata. Mänguline töötuba hõlmab endas erinevaid meeleolukaid harjutusi hetkeolukorra analüüsiks, soovitud meeskonna kirjeldamiseks ning ühises nägemuses kokkuleppimiseks. Samuti saavad muutuste kavandamisega paika konkreetsed

tegevused, et töötoas räägitu lihtsalt soojaks õhuks ei jääks.

Täpsem info siin

 

Hundikarja  taltsutamine  – meeskonnatöö juhtimise töötuba

meeskonnatöö juhtimine, team leader, eestvedamine, koolitus, töötuba Meeskonna juhiks kujunetakse sageli esimese sammuna karjääriredelil, samas võib olla meeskonna juhtimise kogemusi juba aastaid – igal juhul on kasulik läbi mõelda, mida on vaja juhtimaks inimesi, kelle panuse tulemusena saadab meid edu või ebaedu. Töötoas tekib osalejal suurem teadlikkus oma mõjust meeskonnale ning milliste oskuste ja vahenditega seda mõju suurendada on võimalik.

Täpsem info siin

 

Sisemise tule süütamine – motiveeriva intervjueerimise töötuba

MI, motiveeriv intervjueerimine, töötuba, koolitus, workshop, sisekoolitus Sisemist motivatsiooni saab väljastpoolt suurendada vaid läbi suhtlemise ja kommunikatsiooni. Motiveeriv intervjueerimine on tehnika, millega saate kaasa aidata kolleegi või oma meeskonnaliikme jaoks vajalike muutuste jaoks motivatsiooni leidmisele. Töötuba on mõeldud muutusteprotsessi mõjutamise ja motiveerivaks suhtlemisstiiliks vajaliku meelsuse ning oskuste omandamiseks ja edasi arendamiseks.

Täpsem info siin

 

Kus viga näed laita, seal tule ja aita –  kovisiooni töötuba

kovisioon, nõustamine, probleem, koolitus, töötuba Töötuba on mõeldud kõigile neile, kes tahaksid oma organisatsioonisiseselt viia läbi kovisoonigruppe. Kovisoon on meetod, mis on mõeldud kolleegide vaheliseks nõustamiseks, kus õpitakse üksteiselt, leitakse lahendusi probleemidele, jagatakse toetust ning julgustatakse. Kovisioon aitab vähese ressursi-kasutusega tulla toime erinevate muutustega ning keeruliste situatsioonidega. Praktilise töötoa tulemusena saab teada, kuidas võiks oma organisatsioonis viia sisse kovisooni-süsteemi ning kuidas planeerida ning korraldada edukaid ja tulemuslikke kovisioonigruppe.

Täpsem info siin

 

Õhk klaariks – probleemi lahendamise töötuba

õhk klaariks - probleemi lahendamise töötubaPingeid ja „paksu“ õhku on aeg-ajalt igas organisatsioonis ning tihtipeale ei leita üles või ei teadvustata, mis võivad olla probleemide põhjusteks. Probleemi lahendamise töötuba on see koht, kus vaadatakse asjadele otsa ning üheskoos oma jõududega suunatakse pilgud tulevikku, et jõuda meeskonnaga ühele lehele ning astuda edasi samas rütmis. Isegi kui probleemid ei tundu hetkel väga tõsised, võib hea ennetustöö pikas perspektiivis palju kasu tuua.

Täpsem info siin

 

6 sammu oma tugevama MINA poole – tugevuste arendamise programm

tugevuste arendamise programmKas Sul on võimalus kasutada igapäevselt oma tugevusi, et teha asju parimal viisil? Kui palju Sa oled teadlik oma tegelikest tugevustest? Kas tead, et tugevustele keskendumine ja nende arendamine on tulemuslikum kui nõrkustega tegelemine? Tugevuste arendamise programm on võimalus kuue sammu (kohtumise) abil avastada ja õppida tundma oma tugevusi, et neid arendades olla oma igapäevaelus veelgi tulemuslikum. Programmi käigus on Sul võimalus vaadata endasse ja saada tööriistakast, mille abil paremini juhtida nii iseennast kui ka vajadusel teisi.
Täpsem info siin

 

 

Tekkis huvi mõne töötoa osas

või ei leidnud siit täpselt enda vajadustele sobivat?

 

Võta meiega ühendust:

Sinu e-mail *

Sõnum *