fbpx

6 sammu oma tugevama MINA poole – tugevuste arendamise programm

 

Kas Sul on võimalus kasutada igapäevselt oma tugevusi, et teha asju parimal viisil?
Kui palju Sa oled teadlik oma tegelikest tugevustest?
Kas tead, et tugevustele keskendumine ja nende arendamine on tulemuslikum kui nõrkustega tegelemine?
Millal viimati oli Sul aega vaadata endasse ja tegelda oma sisemise arenguga?

 

6-sammuline arenguprogramm on võimalus oma loomulike tugevuste tuvastamiseks ja arendamiseks. Programm keskendub individuaalsele arengule ja sisemise motivatsiooni tõstmisele läbi mille on võimalik paremini juhtida ennast ja seeläbi ka teisi.

PROGRAMMI SIHTGRUPP:

Kõik, kes huvituvad enesearengust. Soovituslik osalejate arv 6-12 inimest.

PROGRAMMI TULEMUS:

Kuue kohtumise tulemusena on osaleja teadlikum oma tugevustest ning sellest, kuidas neid saab veelgi rohkem arendada. Läbi sisemise motivatsiooni kasvu on programmi käigus tekkinud ka tööriistakast iseenda juhtimiseks ning tegevusplaan selleks, et olla oma igapäevalus veelgi tulemuslikum.

PROGRAMMI KESTUS

Programm kestab 6 nädalat, kord nädalas 2 tunniste kohtumistena, lisaks ka veel individuaalsed kodutööd.
Programmi kestust ja mahtu on võimalik vastavalt tellimusele muuta (nt sisekoolituste puhul)

PROGRAMMI TEEMAD:

I samm:      Ego laks ehk olemasoleva analüüs
Olemasolevate tugevuste analüüs. Enda nägemus ja eelnevalt tehtud tugevuste testi tulemused. Rahulolu hindamine hetkeseisus.

II samm:    Silmitsi tulevikuga ehk arengusuundade valimine
Soovitud tulemus. Motivatsioon ja selle kasvatamine. Eeskujud. Soovitud tulemuse mudeli loomine.

III samm:   Tõeline mõju ehk enesearenguga kaasnevad muutused
Muutuste protsess. Muutusele kaasaaitamine. Võimaluste kaalumine. Erinevad rollid muutustes.

IV samm:    Alateadvuse taltsutamine ehk töö väärtuste ja uskumustega
Erinevate toetavate ja piiravate mõtete sõnastamine. Edu takistavate sabotaažide lõhkumine.

V samm:    Rünnakule(!) ehk individuaalne tegevusplaan
Muutuse planeerimine. Konkreetsete sammude ja tegevuste kavandamine. Tagasilanguse riski hindamine.

VI samm:   Abivägi ehk ressursside kaardistamine
Ressursside ülevaatus. Toetussüsteemi kaardistamine. Pühendumisele keskendumine.

PROGRAMMIS KASUTATAVAD MEETODID:
Arutelud ja praktilised harjutused (grupitööd, paaristööd, eneseanalüüsid jms)