fbpx

Küsimine hõbe, kuulamine kuld – Arenguvestluste töötuba

Töötuba on mõeldud kõigile, kellel on vajadus või soov läbi viia arenguvestlusi oma alluvatega. Eduka arenguvestluse eelduseks on mitmed teadmised ja oskused nagu näiteks kuulamine, küsimine, tagasiside andmine ning eesmärkide sõnastamine. Olulised on ka teadmised vestluse protsessist, mis hõlmab endas eeltööd, läbiviimist ning järeltegevusi. Praktilises töötoas saab näpunäiteid ning soovitusi, kuidas viia läbi tulemuslikku arenguvestlust või mida arenguvestlusel osalejana tähele panna.

TÖÖTOA SIHTGRUPP:

Arenguvestluste läbiviijad (otsesed juhid) ning arenguvestlustel osalejad.

TÖÖTOA TULEMUS:

Töötoas osalejad mõistavad ning saavad ühtmoodi aru, mis on arenguvestlus, mis on selle eesmärgid ja vajalikkus nii ettevõttele tervikuna, vahetule juhile kui ka töötajale. Töötoa käigus omandatakse vajalikke oskusi ja teadmisi, kuidas vestlusi nii läbi viia kui ka nendes osaleda.

TÖÖTOA MAHT:

Töötoa kestvus arenguvestluste läbiviijatele  on 8 akadeemilist tundi ning 2 akadeemilist tundi vestlustel osalejatele.

TÖÖTOA TEEMAD:

  • Arenguvestluste olemus, vajalikkus ja eesmärgid
  • Arenguvestluste protsess ja nende läbi viimine
  • Praktilised oskused arenguvestluste läbiviimiseks (kuulamine, küsimine, tagasiside andmine ja vastuvõtmine, eesmärkide seadmine)
  • Ettevalmistus arenguvestluseks (nii läbiviija kui osaleja poolt)

 

TÖÖTOAS KASUTATAVAD MEETODID:

Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).

Loe arenguvestluste teemal meie blogist