fbpx

Kus viga näed laita, seal tule ja aita –  kovisiooni meetodi töötuba

Töötuba on mõeldud kõigile neile, kes tahaksid oma organisatsioonisiseselt viia läbi kovisoonigruppe. Kovisoon on meetod, mis on mõeldud kolleegide vaheliseks nõustamiseks, kus õpitakse üksteiselt, leitakse lahendusi probleemidele, jagatakse toetust ning julgustatakse. Kovisioon aitab vähese ressursikasutusega tulla toime erinevate muutustega ning keeruliste situatsioonidega. Praktilise töötoa tulemusena saab teada, kuidas võiks oma organisatsioonis viia sisse kovisoonisüsteemi ning kuidas planeerida ning korraldada edukaid ja tulemuslikke kovisioonigruppe.

TÖÖTOA SIHTGRUPP:

Organisatsioonisisesed meeskonnad, kes töötavad omavahel võrdsel tasandil, teevad sarnast tööd, töötavad ühes projektis või sama sihtgrupiga.

TÖÖTOA TULEMUS:

Töötoa tulemusena õpitakse tundma kovisiooni kui meetodit, mis aitab juhtumipõhiselt lahendada erinevaid probleeme ning õppida üksteise kogemustest. Saadakse praktilised oskused ja tehnikad, kuidas kovisiooni läbi viia ning selles osaleda. Kovisiooni väärtuseks on organisatsioonisisene resurss ehk inimesed õpivad üksteiselt, antakse nõu ja ideid, läbi mille suureneb töötajate omavaheline koostöö ning suureneb ka inimese enda teadlikkus oma tugevustest ja ka arendamist vajavatest külgedest.

TÖÖTOA MAHT:

Töötoa mahuks on 8 akadeemilist tundi.

TÖÖTOA TEEMAD:

  • Mis on kovisioon ning milleks seda kasutatakse?
  • Kovisiooni vorm ning selle erinevad mudelid
  • Praktilised oskused ja tehnikad kovisiooni läbi viimiseks
  • Ühe probleemi/juhtumi põhjal kovisiooni läbi tegemine
  • Kovisioonisüsteemi elluviimine organisatsioonis

 

TÖÖTOAS KASUTATAVAD MEETODID:

Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, rollimängud, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).

Loe lähemalt kovisooni teemal meie blogist!