fbpx

Hundikarja  taltsutamine  – meeskonnatöö juhtimise töötuba

Meeskonna juhiks kujunetakse sageli esimese sammuna karjääriredelil, samas võib olla meeskonna juhtimise kogemusi juba aastaid – igal juhul on kasulik läbi mõelda, mida on vaja juhtimaks inimesi, kelle panuse tulemusena saadab meid edu või ebaedu. Töötoas tekib osalejal suurem teadlikkus oma mõjust meeskonnale ning milliste oskuste ja vahenditega seda mõju suurendada on võimalik.

TÖÖTOA SIHTGRUPP:

Kõik, kes juba puutuvad kokku meeskonna juhtimisega või keda selleks rolliks ette valmistatakse.

TÖÖTOA TULEMUS:             

Töötoa tulemusena tekib osalejal arusaam hea meeskonna toimimise põhimõtetest ja väärtusest ning juhi rollist suurepärase koostöö kujundamisel. Praktiliste kuid mänguliste harjutuste ja arutelude tulemusena paraneb meeskonna juhi oskus sõnastada ootusi ja seada eesmärke, teadlikkus vajadusest leida ja arendada oma meeskonnaliikmete tugevusi, võimalustest nende motiveerimiseks ning suureneb osaleja eneseteadlikkus endast juhi rollis.

TÖÖTOA MAHT:

Töötoa mahuks on 8 akadeemilist tundi.

TÖÖTOA TEEMAD:

  • Hästi toimiv meeskond ja sellest tulenev kasu
  • Meeskonna arenguetapid, grupiliikmete rollid ja toimiv koostöö
  • Juhi rollid meeskonna juhtimisel
  • Eesmärkide seadmine ja ootuste kommunikeerimine
  • Meeskonnaliikmete arendamine
  • Sisemine ja välimine motivatsioon ning pühendumus
  • Kaasav juhtimisstiil ja tagasiside andmise kunst

 

TÖÖTOAS KASUTATAVAD MEETODID:

Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, rollimängud, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).