fbpx

Sisemise tule süütamine – motiveeriva intervjueerimise töötuba

Töötuba on mõeldud neile, kes tahavad kaasa aidata teistes inimestes positiivsete muutuste tekitamisele, suuremale pühendumisele ning motivatsiooni tõstmisele nii üksikindiviididel kui ka organisatsioonis tervikuna. Motiveeriv intervjueerimine on meetod, kus saavad kokku efektiivseimad suhtlemistehnikad, toetav, hinnanguvaba ja empaatiline suhtlusstiil ja muutuste struktuur ja etapid.

TÖÖTOA SIHTGRUPP:

Juhid, keskastmejuhid, meeskonnajuhid  ja inimesed, kellel on kasvõi üks alluv.

TÖÖTOA TULEMUS:

MI-d võib nimetada struktureeritud ja eesmärgipäraseks suhtlusstiiliks, mille praktiseerimine annab eduelamusi ja tõstab organisatsiooni tulemuslikkust. Töötoas saadakse ülevaade sellest, mis on motiveeriv suhtlusstiil ning kuidas aidata kaasa kiirete ja efektiivsete muutuste tegemisel. Samuti omandatakse praktilisi oskusi ning tehnikaid, kuidas seda stiili rakendada kas 5 minutilise või hoopis tunnise vestluse käigus ning millises muutuseetapis millist strateegiat kasutada.

TÖÖTOA MAHT:

Töötoa maht on 8 akadeemilist tundi

TÖÖTOA TEEMAD:

  • Mis on motivatsioon ja motiveeriva intervjueerimise vaimsus
  • Usaldus ja vastutus
  • Muutuste etapid ja valmisolek muutusteks
  • Põhioskused

 

TÖÖTOAS KASUTATAVAD MEETODID:

Interaktiivsed meetodid, arutelud ja praktilised harjutused ( grupitööd, paaristööd, eneseanalüüs jms)

Loe motiveeriva intervjueerimise kohta meie blogist!