fbpx

Liivakastireeglid –  omavahelise koostöö (p)arendamise töötuba

Ühised mängureeglid ja selged kokkulepped on edukaks koostööks ääretult vajalikud. See milliseks meeskonnaks soovitakse kujuneda on sageli omavahel kokku leppimata. Mänguline töötuba hõlmab endas erinevaid meeleolukaid harjutusi hetkeolukorra analüüsiks, väärtuste ja soovitud meeskonna kirjeldamiseks ning ühises nägemuses kokkuleppimiseks. Samuti saavad muutuste kavandamisega paika konkreetsed tegevused, et töötoas räägitu lihtsalt soojaks õhuks ei jääks.

TÖÖTOA SIHTGRUPP:

Kõik meeskonnad, nii üksuse kui ka terve organisatsiooni tasandil, kes teevad omavahel koostööd.

TÖÖTOA TULEMUS:

Ühiselt jõutakse arusaamiseni ja konkreetsete tegevusteni, mida on vaja tõhusaks koostööks ning milliseks meeskonnaks soovitakse kujuneda. Läbi mänguliste tegevuste õpitakse üksteist rohkem tundma ning tugevneb meeskonna vaheline side.

TÖÖTOA MAHT:

Töötoa kestvus 6 või 8 akadeemilist tundi.

TÖÖTOA TEEMAD:

  • Senise koostöö kaardistamine
  • Ühiste väärtuste leidmine ja mõtestamine
  • Oodatava tulemuse ehk ideaalse koostöö kirjeldamine ja sõnastamine
  • Mõjude välja selgitamine ehk hea koostöö mõju erinevatele sihtgruppidele
  • Senise koostöö põhjuste välja selgitamine
  • Ressursside nägemine ehk kuidas jõuda soovitud tulemusteni
  • Konkreetse ajakava ja tegevusplaani koostamine

TÖÖTOAS KASUTATAVAD MEETODID:

Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).