fbpx

Õhk klaariks – probleemi lahendamise töötuba

Pingeid, probleeme või „paksu“ õhku on aeg-ajalt igas organisatsioonis ning tihtipeale ei leita üles või ei teadvustata, mis võivad olla tekkinud olukorra põhjusteks ja kuidas sellest välja tulla. Probleemi lahendamise töötuba on see koht, kus vaadatakse asjadele koos kõrvalseisja abiga otsa ning üheskoos suunatakse pilgud tulevikku, et jõuda meeskonnaga ühele lehele ning astuda edasi samas rütmis. Isegi kui probleem ei tundu hetkel väga tõsine, võib hea ennetustöö pikas perspektiivis palju kasu tuua.

TÖÖTOA SIHTGRUPP:

Kõik organisatsioonid, kes tunnevad, et vajaks hetkeks aja maha võtmist ning lahendada olemasolevaid probleeme, et tugevamalt edasi minna. Soovituslik grupi suurus on kuni 15 inimest.

TÖÖTOA TULEMUS:

Töötoa aluseks on konfliktide lahendamise mudel S.C.O.R.E, mille abil jõutakse probleemi olemuseni, selle tuumani ning ka lahendusteni. Meeskondliku töö tulemusena jõutakse ühise ideaalpildini ning ka konkreetsete tegevusteni, kuidas sinna jõuda. Probleemide lahendamine aitab organisatsioonil kui tervikul edasi liikuda ning muuta meeskonda seeläbi tugevamaks ja efektiivsemaks. Töötoa tulemusena õpitakse kasutama probleemi lahendamise mudelit, mida saab edaspidi kasutada ka oma igapäevatöös.

TÖÖTOA MAHT:

Töötoa mahuks on 16 akadeemilist tundi.

TÖÖTOA TEEMAD:

  • Milline on probleemi põhjustatud hetkeolukord?
  • Milline oleks see ideaalne olukord, kuhu tahetakse jõuda?
  • Mida teatud muutused kaasa võivad tuua?
  • Mis meid tänasesse olukorda toonud on?
  • Kuidas hetkeolukorrast edasi minna?

 

TÖÖTOAS KASUTATAVAD MEETODID:

Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, rollimängud, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).

Loe probleemide ja konfliktide lahendamisest meie blogist!