fbpx

Klientide tagasiside teenuste osas

 

Konsultantide kasutamine aitas töötajatega palgakorralduse läbirääkida ja oli abiks muudatuste elluviimisel. Kõige parem oli, et oli kellelt nõu küsida ja arutada. Ja kindlasti ka vastastikune aja planeerimine, mis hoidis teema kogu aeg fookuses.

Miks teid soovitada? Teie enesekindlus – et lahendused töötavad. Kasu võiks olla kellel omal ei ole eraldi personali töötajat ja oleks vaja juhendmaterjale välja töötada.

Arvo, tegevdirektor
Teenus: tasustamissüsteemi väljatöötamine

 

 

Vahetu ja paindlik suhtlemine. Personaalne lähenemine ja tulemustele keskendumine. Kasuks tuleb hea arusaamine meie tegevusvaldkonnast.

Janek, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Teenus: värbamisteenus

 

Mõistlik suhtumine, vastutulelikkus, kliendiga kohandumine.

Kaspar, Generaadio 
Teenus:  coachiva juhtimise ja turunduse aluste töötoad

Professionaalsus, põhjalikkus, süsteemsus, konkreetsus. Väga hea protsessi juhtimine, Usaldusväärsus.

Katrin, Järvamaa Arenduskeskus
Teenus: värbamisteenus

Koolitaja stiil.  Teema fookuses hoidmine. Konkreetsus. Meetodid olid head ja huvitavad. Töö viis tulemuseni. Ei läinud igavaks. Ei läinud liiga sügavuti. Ruum oli funktsionaalne, mida sai hästi kasutada – mõtted olid asja juures.

Piret, MTÜ Ühiselt
Teenus: Meie-tunde töötuba

Vahetu ja hea suhtlemine koolituse korraldamisel ja kogu koolituse ajal. Koolitajate väga hea teema valdamine. Koolitajate oskus hoida päeva lõpuni teema huvitavana. Huvitavad ülesanded ja praktilised harjutused. Koolitajate hea kontakti loomine auditooriumiga.

Ülle, Viljandi Maavalitsus
Teenus: arenguvestluste töötuba 

 

Meeldis see, et meie kogenud töötajad, kes on aastate jooksul väga palju käinud erinevatel koolitustel, andsid tagasisidena ülipositiivse hinnangu teie tööle.

Tõnu, Viljandi Aken ja Uks
Teenus: arenguvestluste töötuba

 

Bed Factory Sweden tagasisideArvestades tänast olukorda ning võimalusi, olen ma meie koostööga väga rahul. Olles varasemalt koostööd teinud erinevate personaliinimestega, siis hindan väga kõrgelt inimesi, kes suudavad tervikpilti näha ning anda soovitusi mida teha, mida mitte ning kuidas teha. Peab siin silmas kogu personali puudutavat – töötajate rahulolu, seadusest tulenevaid aspekte/võimalusi, värbamist ning personali vähendamist jne.

Indrek, Bed Factory Sweden
Teenus: tagasiside-uuring

Tipu Looduskool tagasiside

Päev oli ülesehitud probleemi lahendamisele, selge suund oli tunda ja esimesed sammud tulid mängude kaudu väga kergesti. Grupp ise tajus protsessi olulisust. Samas suutsite luua väga avatud ja positiivset õhkkonda, mille abil selgusid olulised koostöö takistused ja sai teada ka rohkem teiste inimeste huvidest.

Dagmar, MTÜ Tipu Looduskool
Teenus: koostööteemaline töötuba

 

Puidukoda OÜ, tagasiside

Vahetu ja sõbralik kontakt, läbimõeldud programm, teema põhjalik käsitlemine ja iseloomustavad näited, huvitavad lahendamist vajavad ülesanded koolituse käigus.

Katrin, OÜ Puidukoda
Teenus: värbamise koolitus

 

DAG Reklaam

Põhjalikkus kandideerijate analüüsil tegi meie otsustamise lihtsaks.

Kuldar, OÜ DAG Reklaam
Teenus: värbamine ja valik

Viljandi Vald tagasiside

Koostöö andis meie meeskonnale ja mulle julgust ja teadmisi, mis on see mille kallal on vaja tööd teha.

Kristi, Viljandi Vallavalitsus
Teenus: meeskonnatöö arendamine

 

Puidukoda OÜ, tagasisideKoolitaja on kohal ehk ei rända mõttes kuskil ja on näha, et ta teeb oma tööd, sest see meeldib talle, mitte et ta peab seda tegema.

Peeter, OÜ Puidukoda
Teenus: arenguvestluste läbiviimise koolitus

 

Keskmine hinnang meie teenustele on 4,9 skaalal 1-5:

Soovid anda omapoolset tagasisidet teenuste osas? Seda saad teha kiirelt tagasiside ankeedi vahendusel.