Klientide tagasiside teenuste osas

Vahetu ja hea suhtlemine koolituse korraldamisel ja kogu koolituse ajal. Koolitajate väga hea teema valdamine. Koolitajate oskus hoida päeva lõpuni teema huvitavana. Huvitavad ülesanded ja praktilised harjutused. Koolitajate hea kontakti loomine auditooriumiga.

Ülle, Viljandi Maavalitsus

Teenus: arenguvestluste töötuba 

 

Meeldis see, et meie kogenud töötajad, kes on aastate jooksul väga palju käinud erinevatel koolitustel, andsid tagasisidena ülipositiivse hinnangu teie tööle.

Tõnu, Viljandi Aken ja Uks

Teenus: arenguvestluste töötuba

 

Bed Factory Sweden tagasisideArvestades tänast olukorda ning võimalusi, olen ma meie koostööga väga rahul. Olles varasemalt koostööd teinud erinevate personaliinimestega, siis hindan väga kõrgelt inimesi, kes suudavad tervikpilti näha ning anda soovitusi mida teha, mida mitte ning kuidas teha. Peab siin silmas kogu personali puudutavat – töötajate rahulolu, seadusest tulenevaid aspekte/võimalusi, värbamist ning personali vähendamist jne.

Indrek, Bed Factory Sweden

Teenus: tagasiside-uuring

Tipu Looduskool tagasiside

Päev oli ülesehitud probleemi lahendamisele, selge suund oli tunda ja esimesed sammud tulid mängude kaudu väga kergesti. Grupp ise tajus protsessi olulisust. Samas suutsite luua väga avatud ja positiivset õhkkonda, mille abil selgusid olulised koostöö takistused ja sai teada ka rohkem teiste inimeste huvidest.

Dagmar, MTÜ Tipu Looduskool

Teenus: koostööteemaline töötuba

 

Puidukoda OÜ, tagasiside

Vahetu ja sõbralik kontakt, läbimõeldud programm, teema põhjalik käsitlemine ja iseloomustavad näited, huvitavad lahendamist vajavad ülesanded koolituse käigus.

Katrin, OÜ Puidukoda

Teenus: värbamise koolitus

DAG Reklaam

Põhjalikkus kandideerijate analüüsil tegi meie otsustamise lihtsaks.

Kuldar, OÜ DAG Reklaam

Teenus: värbamine ja valik

Viljandi Vald tagasiside

Koostöö andis meie meeskonnale ja mulle julgust ja teadmisi, mis on see mille kallal on vaja tööd teha.

Kristi, Viljandi Vallavalitsus

Teenus: meeskonnatöö arendamine

 

Puidukoda OÜ, tagasisideKoolitaja on kohal ehk ei rända mõttes kuskil ja on näha, et ta teeb oma tööd, sest see meeldib talle, mitte et ta peab seda tegema.

Peeter, OÜ Puidukoda

Teenus: arenguvestluste läbiviimise koolitus

 

Keskmine hinnang meie teenustele on 4,9 skaalal 1-5:

Soovid anda omapoolset tagasisidet teenuste osas? Seda saad teha kiirelt tagasiside ankeedi vahendusel.