Meeskonna coaching —
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png

Meeskonna coaching

Meeskonna coaching

Igas organisatsioonis on valdkondi, probleeme või eesmärke, mille osas on mitu pead ikka mitu pead ehk mille puhul jõutakse läbi meeskonnaliikmete sünergia kiiremini paremate tulemusteni, kui seda üksi oleks võimalik saavutada. Kui sinna juurde liita üks tänapäeva moodsamaid töötajate arendamise tehnikaid – coaching, siis saame väga mõjusa töövahendi organisatsiooni ja inimeste arendamiseks.

Läbi loovate ja mänguliste lahenduste jõutakse ühiste eesmärkide sõnastamiseni, meeskond loob  sobiva tegevusplaani eesmärgini jõudmiseks, meeskonna liikmed on rohkem motiveeritud nende eesmärkide nimel tegutsema ning soovitud eesmärgid saavutatakse kiiremini. Protsessi käigus paraneb meeskonnaliikmete omavaheline mõistmine ning meeskonnasisene kommunikatsioon, samuti tekib tugevam meie-tunne.

Meeskonna coachingut eristab grupi coachingust see, et üldiselt lepib tiim omavahel kokku ühise eesmärgi või eesmärgid, mille saavutamise suunas meeskonnana tööle asutakse, samas kui grupi coachingus on osalejatel erinevad individuaalsed eesmärgid.Kuna meeskond kogeb, õpib ja reflekteerib üheskoos, siis tulemuseks on rohkem fokuseeritud ja ühtehoidev kollektiiv. Sageli on meeskonna coaching aluseks edaspidi efektiivsemalt toimivale meeskonnatööle ning kohtumiste käigus omandatud oskuste hilisemaks edasi praktiseerimiseks.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776