Saame paremini tuttavaks - isikusetüüpide töötuba — PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png

Saame paremini tuttavaks – isikusetüüpide töötuba

Saame paremini tuttavaks – isikusetüüpide töötuba

Öeldakse, et edu saavutamiseks on vaja erinevaid isiksusi meeskonnas. Samas teisalt võivad erinevused ka tekitada tõrkeid näiteks kommunikatsioonis või koostöös. Üksteise mõistmine saab alguse esmalt teadlikkusest enda ning seejärel oma kaastöötajate eripäradest.

Mida paremini inimesed meeskonnas teineteist tunnevad ja eripärasid mõistavad, seda lihtsam on üksteisega arvestada ja seda paremini sujub koostöö.

Töötuba tuleb kasuks nii siis, kui meeskond on uus või on mitmed liikmed vahetunud ja on vaja aidata liikmetel üksteisega tuttavaks saada. Aga ka siis, kui tiim on pikemat aega kokkutöötanud, kuid kus tuleb aeg-ajalt ette hõõrdumisi või teineteise mittemõistmist, mille juured võivad olla isiksustevahelistes lahkhelides.

Töötoas osalejatel on võimalus iseendaga paremini tuttavaks saada ning oma isiksusetüübist lähtuvalt veelgi oma tugevuste arendamisele keskenduda. Teisalt saab töötoas paremini mõistma oma kolleege ning nende eripärasid. Vaatame ka erinevaid nippe, mis aitavad eri tüüpidel omavahel lihtsamini suhelda ning vajadusel teeme kokkuleppeid, mis võimaldavad koostööd veelgi parandada.

Töötoa sihtgrupp:
Meeskonnad või grupid, kelle jaoks omavaheline koostöö laabumine on oluline

Maht:
Töötoa kestus on 4-6 akadeemilist tundi.

Teemad:
Peamised isiksusetüübid ja nende eripärad
* Isiksusetestide tulemused: enda ja teiste isiksusetüübid
* Isiksustest tulenevad tugevused ja nende rakendamise võimalused
* Individuaalne mini-arenguplaan
* Meeskonna dünaamika lähtuvalt liikmete tüüpidest
* Suhtlemise nipid sõltuvalt isiksusetüüpidest

Meetodid:
Isiksusetestid, eneseanalüüs, paaristööd ning gruppi kaasavad arutelud.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776