Kandidaatide hindamine - Talentide värbamine - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Kandidaatide hindamine ja tööintervjuud

Kandidaatide hindamine ja tööintervjuud

Vahel ei ole kogu värbamisprotsessi läbiviimiseks vaja kaasata majavälist partnerit, kuid on vaja abi kandidaatide hindamisel, et teha organisatsiooni jaoks parim valik. Meie abil on võimalik hinnata, millised on inimese isiksuslikud omadused, mis konkreetsel ametikohal kasuks tulevad, mis võivad takistuseks saada.

Võite kaasata meid alles tööintervjuude etappi. Kandidaatide hindamiseks kasutame nii tugevuste kui isiksuse teste, intervjuude käigus profileerimist kui käitumuslikku analüüsi tööintervjuu käigus.

Värbamisprotsessi nõustamise puhul saame aidata välja töötada kõige parema kandidaatide hindamise protsessi ja metoodika (sh. tööintervjuu küsimused), mida ise saate ellu viia.

Lisaks võib vestluse teenust kasutada ka näiteks olukorras, kui on vaja otsustada, kas organisatsioonisisene töötaja oleks õige valik mõnele teisele ametikohale edutamiseks.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776