fbpx
juhtimisstiil, test, küsimustik,

Testi, milline on Sinu domineeriv juhtimisstiil

 

Edukaks juhtimiseks on kasulik tunda, osata kasutada ja valida kohane juhtimisstiil vastavalt olukorrale. Üks enimlevinud situatsioonist lähtuvaid juhtimismudeleid on loodud Paul Hersey ja Ken Blanchardi poolt. See käsitlus kätkeb endas nelja erinevat eestvedamisstiili, mis lähtuvad kuivõrd juht keskendub ülesannetele ja suhetele ning võtab sobiva juhtimisstiili valikul arvesse meeskonnaliikmete võimekust ning valmisolekut.

 

juhtimisstiilid, käskimine, veenmine, kaasamine, delegeeriminne

Käskiv juhtimisstiil on oma olemuselt kõige autoritaarsem, samas kui kaasavat juhtimisstiili peetakse demokraatlikuks. Delegeerivat juhti iseloomustab sageli laisssez-faire suhtumine ning mõtlemine.

Erinevate juhtimisstiilide lühikirjeldusi saad lugeda tulemuste lehel peale testi tegemist.

 

Situatsioonilise juhtimisstiili enesehindamise küsimustik*

Käesolev küsimustik võimaldab analüüsida enda juhtimisstiili erinevates olukordades.

Loe läbi olukorra kirjeldus ning vali vastusevariant (valida saad ainult ühe), mis on Sinu hinnangul Sind ja Sinu käitumist  kõige paremini iseloomustav.

Mõnede küsimuste puhul võib tekkida soov valida mitu vastusevarianti. Vali siiski väide, mis tundub paremini sobivat.

*Kohandatud Hersey ja Blanchardi situatsioonilise juhtimisstiili käsitlusest

 

1.Sinu meeskond ei ole reageerinud sinu hiljutisele sõbralikule vestlusele ja murele nende heaolu pärast. Nende töösooritus halveneb kiires tempos.
2.Töösooritus Sinu meeskonnas paraneb märgatavalt. Sa oled hoolitsenud selle eest, et kõik liikmed on teadlikud nende ülesannetest ning tööstandarditest, mida neilt oodatakse.
3.Sinu meeskonna liikmed ei suuda iseseisvalt probleemi lahendada. Sa oled tavaliselt nad jätnud omaette tegutsema. Meeskonna töösooritus ja omavahelised suhted on senini olnud head.
4.Sa plaanid muudatust. Sinu meeskond on saavutanud häid tulemusi. Nad austavad vajadust muutuseks.
5.Sinu meeskonna töösooritus on langenud viimased paar kuud. Liikmed ei ole väljendanud oma muret eesmärkide täitmise osas. Minevikus on abiks olnud rollide ja ülesannete ümberjagamine. Nad on vajanud järjepidevat meeldetuletamist, et tööülesanded on vaja täita tähtaegselt.
6.Sa liitusid hästi toimiva meeskonnaga. Eelmine juht oli olukorda rangelt enda kontrolli all hoidnud. Sa soovid säilitada tulemuslikku olukorda, kuid samas soovid rohkem aega inimeste vaheliste suhete kujundamiseks.
7.Sa kaalud struktuurimuutust, mis oleks Sinu meeskonna jaoks uus. Meeskonnaliikmed on teinud ettepanekuid muutuse vajalikkuse osas. Meeskond on olnud tulemuslik ja näidanud üles paindlikkust.
8.Meeskonna töösooritus ja omavahelised suhted on head. Sa tunned ennast veidi ebakindlalt oma puuduliku juhtiva rolli osas meeskonnas.
9.Sind on määratud juhendama uuringugruppi, kelle jaoks on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ammu möödas. Eesmärgid on meeskonna jaoks segased. Osalemine koosolekutel on olnud tagasihoidlik. Kogunemised on kujunenud seltskondlikeks koosviibimisteks. Neil on potentsiaalselt olemas vajaminevad kompetentsid.
10.Sinu meeskond, kes on tavaliselt võimeline võtma vastutust, ei reageeri Sinu hiljutisele otsusele muuta tööülesandeid, peale seda, kui üks liige on linnast lahkunud.
11.Sind on edutatud juhtivale ametikohale. Eelmine juht oli hästi kaasatud meeskonna siseellu. Meeskond on edukalt tulnud toime oma ülesannete ja juhtimisega. Omavahelised suhted meeskonnas on head.
12.Hiljuti ilmsiks tulnud informatsiooni kohaselt on meeskonnaliikmete vahel mõnevõrra probleeme. Meeskonnal on varasemast ette näidata suurepärased saavutused. Liikmed on edukalt saavutanud pikaajalisi eesmärke. Viimase aasta jooksul on töötades valitsenud hea kooskõla. Kõik nad on piisavalt kvalifitseeritud oma ülesannete täitmiseks.

Jäta teade

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.