Hanna Jõgi
27 veebr. 2023

Töötaja lahkumine_test

Test - kas töötaja plaanib lahkuda

Järgnevatele väidetele vastates mõtle konkreetsele töötajale ja tema käitumisele viimase paari kuu jooksul, kelle osas soovid saada aimu, kas tal võivad olla peas organisatsioonist lahkumise mõtted.

1. 
Tema töö efektiivsus on langenud rohkem kui tavaliselt

2. 
Ta on käitunud tavapärasest vähem meeskonnamängijana

3. 
Ta on töösse panustanud tavapärasest sagedamini minimaalsel määral

4. 
Ta on panustanud tavapärasest vähem juhile meelejärgi olemisse

5. 
Ta on tavapärasest vähem olnud valmis panustama pikaajalistesse projektidesse

6. 
Tema suhtumine on muutunud negatiivses suunas

7. 
Ta on tavapärasest vähem pingutanud ja olnud vähem motiveeritud

8. 
Ta on tavapärasest vähem olnud keskendunud tööga seotud asjadele

9. 
Ta on tavapärasest sagedamini väljendanud rahulolematust oma olemasoleva töö suhtes

10. 
Ta on tavapärasest sagedamini väljendanud rahulolematust oma juhi suhtes

11. 
Ta on tavapärasest sagedamini lahkunud töölt varem

12. 
Ta on kaotanud entusiasmi seoses organisatsiooni missiooniga

13. 
Töötades klientidega/koostööpartneritega on ta on näidanud üles vähem huvi kui tavaliselt

Name
Email

Sildid

Seotud Postitused