fbpx

Personalijuhtimine – võimalused Sinu organisatsioonis:

 

personalijuhtimine

Talentide juhtimine

Edu aluseks on enamasti õigete inimeste olemasolu õigel hetkel õigel ametikohal tehes õigeid asju. Kuidas võrrelda erinevaid kandidaate ja leida neist oma organisatsiooni jaoks sobivaim? Kuidas näha, kas õige inimene on õigel kohal saavutamaks maksimaalselt parimaid tulemusi? Kuidas tagada, et võtmetöötajad ei tahaks meie juurest lahkuda? Pakume erinevaid teenuseid hindamaks inimeste võimeid ning sobivust erinevatele ametikohtadele.

personalijuhtimine

Töötajate arendamine

Öeldakse, et uue kliendi leidmine on kordades kulukam kui olemasoleva kliendi hoidmine. Sama kehtib ka personalitöös – olemasolevate töötajate arendamine on tulemuste saavutamise seisukohast üldjuhul kiirem ja odavam, kui aeg ja raha, mis kulub uue inimese leidmisele ja organisatsiooni sisseelamisele. Imetlusväärne on inimeste võime areneda, eeldusel, et nende ootustest ja motivatsioonisuundadest ollakse teadlikud ning neile antakse selleks võimalus – pakume teenuseid, mis võimaldavad avada tee töötajate sisemise potentsiaali kasutamisele.

personalijuhtimine

Organisatsiooniuuringud

Teada on tõsiasi, et ei ole mõtet muuta seda, mis väga hästi toimib. Vahel piisab väikesest muudatusest, et kogu süsteem saaks hoopis uue hingamise ja hoo. Seetõttu on oluline organisatsioonis saada tagasisidet, kust king kõige enam pigistab ehk mida oleks vaja muuta ja mille muutmisega on lootust saada oluliselt paremaid tulemusi. Pakume võimalust läbi viia erinevaid uuringuid organisatsioonis sees, mille tagasiside tulemusena on võimalik võtta vastu paremaid otsuseid ning suurendada oma töötajate ja organisatsiooni tulemuslikkust.

sisekliima, õhkkond, personalijuhtimine

Töökeskkond

Uuringud näitavad, et töökeskkond, milles inimesed töötavad mõjutavad otseselt organisatsiooni tulemuslikkust – eelkõige organisatsiooni sisekliima, -kultuur, väärtused ja tööpõhimõtted. Organisatsioonikultuur eksisteerib igal juhul, lihtsalt edukaid organisatsioone iseloomustab see, et seal töötavatel inimestel on jagatud arusaamad põhimõtetest, mis toetavad seatud eesmärkide saavutamist. Meie teenuste abil on võimalik analüüsida olemasolevat töökeskkonda ning panna alus toetavale organisatsioonikultuurile.

koolitus, töötuba, õpituba, töötajate koolitamine

Töötoad

Edukates organisatsioonides on olulisel kohal inimeste intellektuaalne kapital (inimeste teadmised, kogemused ja väärtused) ning selle väärtustamine. Töötajate arendamine on organisatsioonide jaoks üks olulisemaid personalijuhtimise tegevusi – selle tulemusena saab ka organisatsioon tervikuna areneda. Koolitamisest ja õpetamisest iseenesest üksi on vähe kasu, kui õpitavat ei hakata rakendama, seetõttu on praktilisus ja kasutatavus on eelkõige need võtmesõnad, millest meie lähtume. Meie teenusevalikus on mitmeid erinevaid töötubasid (kes tahab võib neid ka koolitusteks nimetada), mis on suunatud praktiliste oskuste arendamisele või konkreetsete kitsaskohtade lahendamisele.

koolitus, koolitusreis, koolitused välismaal,

Koolitusreisid

Motivatsioon ja pühendumine saavad alguse tasakaalus ja endaga harmoonias olevast inimesest. Koolitusreis pakub võimalust oma loomulike tugevuste tuvastamiseks ja arendamiseks. Koolitusreisil keskendume individuaalsele arengule ja sisemise motivatsiooni tõstmisele, läbi mille on võimalik paremini juhtida ennast ja seeläbi ka teisi. Panime kokku nädalase koolitusreisi, kus on osalejatel võimalik üksinda või võimalusel terve meeskonnaga tegeleda oma enesearengu planeerimise ja tugevuste arendamisega, et olla oma töös veelgi edukam.