meeskond

Meeskond

Hanna Jõgi

PersonaliDisain OÜ tegevjuht, konsultant ja coach

PersonaliDisaini meeskonnas on minu rolliks eelkõige ettevõtte juhtimine, uute klientide puhul nende vajaduste ja soovide kaardistamine ning organisatsioonide nõustamine erinevates personalijuhtimist puudutavates strateegilistes küsimustes. Lisaks teen sisekoolitusi juhtimise ja personaliteemadel ning tegelen individuaalse ja meeskondade coachinguga. Minu hinnangul on organisatsioonides suur rakendamata potentsiaal oma inimeste näol ja tunnen, et mul on võimalus läbi oma teadmiste, oskuste ja kogemuste aidata seda paremal viisil välja tuua. 2013. aastal asutasin PersonaliDisaini, et aidata personalijuhtimise teenuste abil tõsta erinevatel ettevõtetel oma tulemuslikkust pöörates suuremat teadlikku tähelepanu oma töötajatele ja nende valikule. Ettevõtete konsulteerimisega olen tegelenud alates aastast 2006. Enne personalijuhtimise valdkonda siirdumist, töötasin mitu aastat suhtekorraldusagentuuris, kus sain luua erinevate klientide kommunikatsioonistrateegiaid ning juhtida nende meediasuhteid ja kommunikatsioonikampaaniad. Ma olen lõpetanud Tartu Ülikoolis majandusteaduskonnas turunduse ja juhtimise ning sotsiaalteaduskonnas suhtekorralduse erialad. Tallinna Tehnikaülikoolis lõpetasin personalitöö ja -arenduse eriala ja täiendasin ennast töö- ja organisatsioonipsühholoogia alal. Lisaks arvukatele koolituste olen läbinud NLP Practitioner, LAB Profile Practitioner ning lahenduskeskse coachingu väljaõppeprogrammid.

Triin Paavo

PersonaliDisain OÜ konsultant

PersonaliDisain meeskonnas on minu peamiseks fookuseks organisatsioonide siseuuringud ning auditid. Ühtlasi tegelen värbamisprojektide eestvedamisega ning nõustan organisatsioone personalijuhtimise osas. Olen varasemalt tegelenud kaubanduse valdkonnas ning juhtinud teenindussektori ettevõtet. Väikeettevõtte juhina olen kokku puutunud personalijuhtimise kõikide etappidega, muuhulgas strateegilise planeerimise, meeskonna komplekteerimise ja tööandja brändinguga. Olen omandanud kõrghariduse EBS-is, erialaks rahvusvaheline ärijuhtimine turunduse suunal. Olen läbinud ka Coaching Skills Certificate baaskursuse ning NLP Practitioner väljaõppe kursuse.

Marili Varjund

PersonaliDisain OÜ konsultant

PersonaliDisaini meeskonnas on minu peamiseks rolliks organisatsioonide strateegiline nõustamine personalijuhtimist puudutavates küsimustes. Lisaks viin läbi erinevatel teemadel sisekoolitusi, nõustan individuaalselt nii juhte kui ka töötajaid ning tegelen ka talentide värbamisega. Enne PersonaliDisainiga liitumist olen töötanud koolitusvaldkonnas ja tegelenud karjäärinõustamisega. Magistrikraadi olen omandanud Tallinna Ülikoolis andragoogika erialal. Täiendanud olen end näiteks kovisiooni, motiveeriva intervjueerimise ja aktiivse kaasamise teemadel. Olen loomult maailmaparandja ning usun, et oma „teeme ära“ mõtteviisiga olen suutnud ja suudan ka edaspidi paljusid juhte heas mõttes mõjutada, et oma inimestega tegelemine on prioriteet ning eelkõige investeering, sest strateegiline personalijuhtimine on iga ettevõtte tulemuslikkuse alus. Naudin oma tööd ja teen seda kirega, kui näen, et juhid, kes tahavad oma inimeste tööelu paremaks muuta, panustavad ning tulevad muutuste ja muudatustega päriselt ka kaasa.

Diana Paabel

PersonaliDisain OÜ värbamiste projektijuht

Mina tegelen PersonaliDisainis peamiselt värbamise protsesside juhtimisega. Olen eelnevalt pikalt töötanud tootmissektoris müügi alal ja palju kokku puutunud tootmise võlude ja väljakutsetega, samuti erinevate isiksusetüüpidega. Minu töökogemused müügivaldkonnas on olnud põimitud kliendisuhtlusega, selle juhtimise ja edendamisega. See on õpetanud mulle kuidas läbi viia edukat koostööd ning andnud mulle võimaluse lihvida suhtlemisoskust, mida ma väga naudin ning saan palju ka praeguses töös praktiseerida. Olen õppinud noorsootööd ja sekretäri eriala, millest viimasel on paljus ühist värbamise protsessi juhtimisega. Kui sekretär on oma ettevõtte visiitkaart, siis värbamisprojektides oleme meie oma klientide visiitkaardid kandidaatide silmis. Oleme see, kes loob usalduse ning on infoallikas, kes juhib küsija vastuse juurde märgates detaile või vahel lihtsalt kuulates ära. Samuti hoides kogu protsessil kätt pulsil ning tagades, et kõik asjad saavad tehtud. Personalivaldkonna väljakutsed võtan vastu suure rõõmuga. Mis saab olla veel toredam kui viia värbamisel kokku omavahel kaks üksteist otsivat poolt – õige inimene õige töökohaga, mille tulemus on õnnelik ja pikk töösuhe.

Reet Hindus

PersonaliDisain OÜ konsultant

PersonaliDisaini meeskonnas on minu rolliks eelkõige individuaalsed nõustamisteenused juhtidele ja organisatsioonide töötajatele, lisaks koolitused enesejuhtimisest, motivatsioonitehnikatest, suhtlemisoskustest, probleemilahendamisest, kuid ka näiteks sõltuvuskäitumised. Olen töötanud aastaid sotsiaalvaldkonnas, juhtides ise inimesi ja meeskondi. Viimastel aastatel tegutsen peamiselt isikliku arengu nõustajana ja koolitajana. Minu peamiseks eesmärgiks ja kireks on aidata inimestel ennast paremini tunda, oma elus tähtsaid ja olulisi muudatusi teha ning seeläbi õnnelikum ja edukam olla. Minu töövahenditeks lisaks klassikalistele nõustamistehnikatele on ka NLP (neurolingvistiline programmeerimine), EFT (Emotional Freedom Tehnique), PSYCH-K (psühholoogiline kinesioloogia).

Lisaks teeme vastavalt kliendi vajadustele koostööd mitmete teiste oma valdkonna spetsialistidega, et tagada kliendile maksimaalselt hea teenuse kvaliteet.


VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776