Klientide tagasiside —
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Klientide tagasiside

Arvo, tegevdirektor

Konsultantide kasutamine aitas töötajatega palgakorralduse läbirääkida ja oli abiks muudatuste elluviimisel. Kõige parem oli, et oli kellelt nõu küsida ja arutada. Ja kindlasti ka vastastikune aja planeerimine, mis hoidis teema kogu aeg fookuses. Miks teid soovitada? Teie enesekindlus – et lahendused töötavad. Kasu võiks olla kellel omal ei ole eraldi personali töötajat ja oleks vaja juhendmaterjale välja töötada.

Teenused: tasustamissüsteemi väljatöötamine

Kaspar, Generaadio

Mõistlik suhtumine, vastutulelikkus, kliendiga kohandumine.

Teenused: coachiva juhtimise ja turunduse aluste töötoad

Janek, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Vahetu ja paindlik suhtlemine. Personaalne lähenemine ja tulemustele keskendumine. Kasuks tuleb hea arusaamine meie tegevusvaldkonnast.

Teenused: värbamisteenus

Katrin, Järvamaa Arenduskeskus

Professionaalsus, põhjalikkus, süsteemsus, konkreetsus. Väga hea protsessi juhtimine, Usaldusväärsus.

Teenused: värbamisteenus

Piret, MTÜ Ühiselt

Koolitaja stiil. Teema fookuses hoidmine. Konkreetsus. Meetodid olid head ja huvitavad. Töö viis tulemuseni. Ei läinud igavaks. Ei läinud liiga sügavuti. Ruum oli funktsionaalne, mida sai hästi kasutada – mõtted olid asja juures.

Teenused: Meie-tunde töötuba

Ülle, Viljandi Maavalitsus

Vahetu ja hea suhtlemine koolituse korraldamisel ja kogu koolituse ajal. Koolitajate väga hea teema valdamine. Koolitajate oskus hoida päeva lõpuni teema huvitavana. Huvitavad ülesanded ja praktilised harjutused. Koolitajate hea kontakti loomine auditooriumiga.

Teenused: arenguvestluste töötuba

Tõnu, Viljandi Aken ja Uks

Meeldis see, et meie kogenud töötajad, kes on aastate jooksul väga palju käinud erinevatel koolitustel, andsid tagasisidena ülipositiivse hinnangu teie tööle.

Teenused: arenguvestluste töötuba

Indrek, Bed Factory Sweden

Arvestades tänast olukorda ning võimalusi, olen ma meie koostööga väga rahul. Olles varasemalt koostööd teinud erinevate personaliinimestega, siis hindan väga kõrgelt inimesi, kes suudavad tervikpilti näha ning anda soovitusi mida teha, mida mitte ning kuidas teha. Peab siin silmas kogu personali puudutavat – töötajate rahulolu, seadusest tulenevaid aspekte/võimalusi, värbamist ning personali vähendamist jne.

Teenused: tagasiside-uuring

Dagmar, MTÜ Tipu Looduskool

Päev oli ülesehitud probleemi lahendamisele, selge suund oli tunda ja esimesed sammud tulid mängude kaudu väga kergesti. Grupp ise tajus protsessi olulisust. Samas suutsite luua väga avatud ja positiivset õhkkonda, mille abil selgusid olulised koostöö takistused ja sai teada ka rohkem teiste inimeste huvidest.

Teenused: koostööteemaline töötuba

Katrin, OÜ Puidukoda

Vahetu ja sõbralik kontakt, läbimõeldud programm, teema põhjalik käsitlemine ja iseloomustavad näited, huvitavad lahendamist vajavad ülesanded koolituse käigus.

Teenused: värbamise koolitus

Kuldar, OÜ DAG Reklaam

Põhjalikkus kandideerijate analüüsil tegi meie otsustamise lihtsaks.

Teenused: värbamine ja valik

Kristi, Viljandi Vallavalitsus

Koostöö andis meie meeskonnale ja mulle julgust ja teadmisi, mis on see mille kallal on vaja tööd teha.

Teenused: meeskonnatöö arendamine

Peeter, OÜ Puidukoda

Koolitaja on kohal ehk ei rända mõttes kuskil ja on näha, et ta teeb oma tööd, sest see meeldib talle, mitte et ta peab seda tegema.

Teenused: arenguvestluste läbiviimise koolitus