Klientide tagasiside — PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Klientide tagasiside

Vincom

Jaanus: “Rätsepaülikond”, saime seda mida ootasime. Protsess oli hästi korraldatud, saime protsessi käigus infot ja nõuandeid erinevate persoonide kohta.

Teenused: värbamisteenus

Tactical Solution

Ragnar: Meie firma inimesed õppisid üksteise isiksusi rohkem tundma ning nendega ka arvestama. Meeskonna sisekliima paranes.

Teenused: isiksusetüüpide töötuba

Mulgi Ehitus

Anne: Väga soe ja avatud, aga samas professionaalne suhtlemine koolituse ettevalmistamisel ja kogu meeskonnapäeva vältel. Mängulised ülesanded, mida hiljem analüüsides sai töösituatsioonidesse üle kanda.

Teenused: meeskonna töötuba

ITAK

Mari: Kuna kasutame teenust juba teist aastat, siis käesoleval aastal oli eriti huvitav näha tulemuste võrdlust eelmise aastaga. Samuti oli rõõm tõdeda, et eelmisel aastal koostöös valminud küsimustik kõlas ka käesoleval aastal väga hästi ja asjakohasena, mistõttu läks töösse sama küsimustik ja võrdlus on seega eriti kõnekas.

Teenused: rahulolu-uuring

Pinska

Marje: Meeskond räägib koolitusest ka veel 5 päeva hiljem, järelikult mõjus ja läks korda!

Teenused: meeskonna töötuba

Tööinspektsioon

Aarne: Vaba suhtluse arendus, vahetu lähenemine ja elulised näited.

Teenused: koolitus

Viljandimaa Arenduskeskus

Elmo: Me hoidsime tellijatena kokku tohutu hulga aega, mis kulus esmase kandidaatide kaasamise, analüüsi, esimese sõela, esmaste intervjuude ja valikute tegemisele ning intervjuude läbiviimise organiseerimisele. Lisaks otse head-hunting’u tegevused, mida meil oleks ise läbi viia olnud eriti raske.

Teenused: värbamisteenus

SA Tallinna Hambakliinik

Jorma: Oli ilmselge, et PersonaliDisaini töötaja oli hingega asja juures kogu protsessi vältel ning soovis pakkuda Tallinna Hambakliinikule parimat võimalikku teenust.

Teenused: rahulolu-uuring

Itak OÜ

Mari: Töötuba aitas luua selgema pildi, kuidas arenguvestlused üles ehitada ja läbi viia just meie ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt. Meeldis personaalne lähenemine ja sügavuti kaasa mõtlemine. Samuti kogemustepagas.

Teenused: arenguvestluste töötuba

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Kadri: Paindlikkus ja professionaalsus – kindel tunne oli kvaliteedi, usaldusväärsuse ning kiire abi osas.

Teenused: tagasiside-uuring

Telema AS

Kristina: Meeldis julgelt loov lähenemine töökuulutuse koostamisel ja positiivne energia läbi kogu projekti, isegi, kui tuli ette ootamatusi.

Teenused: värbamisteenus

Plantex AS

Andres: Konkreetse raamistikuga palistatud piirangutevaba suhtlus, mida vähesed välja kannavad ja vaid üksikud efektiivselt juhivad. Teie suudate : )

Teenused: värbamisteenus

Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustik

Andres: Saime mitte ainult arenguvestluste koolituse, vaid ka praktilise lähenemise tunnustussüsteemi edasiarendusele. Silja: Töötuba oli täidetud soojuse, siiruse, lihtsusega. Kõik edasiantu on praktilise väärtusega. Töörõõm sai värskendatud ja eesmärk on edaspidi seda hoida ja hooldada! Miks teid soovitada? Teie enesekindlus – et lahendused töötavad. Kasu võiks olla kellel omal ei ole eraldi personali töötajat ja oleks vaja juhendmaterjale välja töötada.

Teenused: koolitus

Nuia PMT AS

Arvo: Konsultantide kasutamine aitas töötajatega palgakorralduse läbirääkida ja oli abiks muudatuste elluviimisel. Kõige parem oli, et oli kellelt nõu küsida ja arutada. Ja kindlasti ka vastastikune aja planeerimine, mis hoidis teema kogu aeg fookuses. Miks teid soovitada? Teie enesekindlus – et lahendused töötavad. Kasu võiks olla kellel omal ei ole eraldi personali töötajat ja oleks vaja juhendmaterjale välja töötada.

Teenused: tasustamissüsteemi väljatöötamine

Generaadio

Kaspar: Mõistlik suhtumine, vastutulelikkus, kliendiga kohandumine.

Teenused: coachiva juhtimise ja turunduse aluste töötoad

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Janek: Vahetu ja paindlik suhtlemine. Personaalne lähenemine ja tulemustele keskendumine. Kasuks tuleb hea arusaamine meie tegevusvaldkonnast.

Teenused: värbamisteenus

Järvamaa Arenduskeskus

Katrin: Professionaalsus, põhjalikkus, süsteemsus, konkreetsus. Väga hea protsessi juhtimine, Usaldusväärsus.

Teenused: värbamisteenus

MTÜ Ühiselt

Piret: Koolitaja stiil. Teema fookuses hoidmine. Konkreetsus. Meetodid olid head ja huvitavad. Töö viis tulemuseni. Ei läinud igavaks. Ei läinud liiga sügavuti. Ruum oli funktsionaalne, mida sai hästi kasutada – mõtted olid asja juures.

Teenused: Meie-tunde töötuba

Viljandi Maavalitsus

Ülle: Vahetu ja hea suhtlemine koolituse korraldamisel ja kogu koolituse ajal. Koolitajate väga hea teema valdamine. Koolitajate oskus hoida päeva lõpuni teema huvitavana. Huvitavad ülesanded ja praktilised harjutused. Koolitajate hea kontakti loomine auditooriumiga.

Teenused: arenguvestluste töötuba

Viljandi Aken ja Uks

Tõnu: Meeldis see, et meie kogenud töötajad, kes on aastate jooksul väga palju käinud erinevatel koolitustel, andsid tagasisidena ülipositiivse hinnangu teie tööle.

Teenused: arenguvestluste töötuba

Bed Factory Sweden

Indrek: Arvestades tänast olukorda ning võimalusi, olen ma meie koostööga väga rahul. Olles varasemalt koostööd teinud erinevate personaliinimestega, siis hindan väga kõrgelt inimesi, kes suudavad tervikpilti näha ning anda soovitusi mida teha, mida mitte ning kuidas teha. Pean siin silmas kogu personali puudutavat – töötajate rahulolu, seadusest tulenevaid aspekte/võimalusi, värbamist ning personali vähendamist jne.

Teenused: tagasiside-uuring

MTÜ Tipu Looduskool

Dagmar: Päev oli ülesehitud probleemi lahendamisele, selge suund oli tunda ja esimesed sammud tulid mängude kaudu väga kergesti. Grupp ise tajus protsessi olulisust. Samas suutsite luua väga avatud ja positiivset õhkkonda, mille abil selgusid olulised koostöö takistused ja sai teada ka rohkem teiste inimeste huvidest.

Teenused: koostööteemaline töötuba

OÜ Puidukoda

Katrin: Vahetu ja sõbralik kontakt, läbimõeldud programm, teema põhjalik käsitlemine ja iseloomustavad näited, huvitavad lahendamist vajavad ülesanded koolituse käigus.

Teenused: värbamise koolitus

OÜ DAG Reklaam

Kuldar: Põhjalikkus kandideerijate analüüsil tegi meie otsustamise lihtsaks.

Teenused: värbamine ja valik

Viljandi Vallavalitsus

Kristi: Koostöö andis meie meeskonnale ja mulle julgust ja teadmisi, mis on see mille kallal on vaja tööd teha.

Teenused: meeskonnatöö arendamine

OÜ Puidukoda

Peeter: Koolitaja on kohal ehk ei rända mõttes kuskil ja on näha, et ta teeb oma tööd, sest see meeldib talle, mitte et ta peab seda tegema.

Teenused: arenguvestluste läbiviimise koolitus