koolitus, töötuba
Marili Varjund
1 märts 2016

Koolitus või töötuba?

Mõeldes oma erinevatele koolitustel ja töötubades osalemistele, siis tuleb silme ette üsna mitmeid kogemusi. On olnud palju häid kordi, kus koolitus on andnud tohutult inspiratsiooni, innustust, motivatsiooni, teadmisi, energiat ja avastusi. On ka neid, mis tegelikult tõmbavad selle viimsegi tahtejõu alla ning mille tulemuseks on ikka ja jälle see küsimus, et milleks selline ajaraiskamine vajalik oli? Tuleb tuttav ette? Miks siis on nii, et koolitused mõjuvad meile nii erinevalt? Lihtne ja loogiline vastus oleks, et koolitajad on ju erinevad, teemad on ju erinevad, meie häälestatus vastavalt meie tujule on erinev, aga siiski, koolitusele läheme ju valdavalt ootustega, kas midagi õppida või saada oma tegutsemisele innustust juurde ja kui me tuleme sealt tagasi pigem vastupidisega, siis see mõjutab otseselt meie igapäevaseid tegevusi. Üks lihtne põhjus, kuidas koolitus saaks olla igati arendav ja motiveeriv  on see, et koolitus ei tohiks olla nii väga „koolitus“. Uue koha võtab sisse tõhusam ja mõjusam – töötuba.

See “vana hea” koolitus

Olen kindel, et paljud on vähemalt kord elus käinud koolitusel, mis on tundunud maha visatud ajana. Kasutu, mõttetu, igav, üksluine, ärritav jne. Kui nüüd mõelda oma ebameeldivale kogemusele tagasi, siis ilmselt tuleb kohe meelde, et sellel koolitusel osaledes olid Sa lihtsalt osaleja selle kõige tavalisemas mõttes. Istusid seal ja kuulasid ja kuulasid, mida Sulle edasi tahetakse anda. Ilmselt vahetusid valgel seinal ka slaidid ja seal seisnes täpselt sama tekst, mida koolitaja sõna-sõnalt maha luges. Seal koolitusel puudus dialoog, seal oli „õpetaja“ ja tema kuulajaskond. Ning sa haigutasid ja mitte ainult üks kord.

Selline kirjeldus on üsna tavapärane ühele tavalisele koolitusele, mis peaks andma edasi hulgaliselt teadmisi, kuid üldjuhul ei täida siiski oma eesmärki. Ma  ei ütleks, et see kõik läheb kõrvust mööda, kohe kindlasti mitte. Nii mõnigi asi jääb meelde ja saame sellest oma kasu. Mõne teema puhul on selline loenguvorm kohati möödapääsmatu ning aitab tegelikult teemasse sisse elada. Eriti kui tegemist on mõne väga üldise teemaga ning inimeste hulk väga suur ning sellise koolituse korraldamine on möödapääsmatu. Või kas ikka on?

koolitus, töötuba

Aga mis kõige olulisem – igast kogemusest saab midagi õppida. Eriti veel ebameeldivast. Mina olen näiteks iga kord sellisel juhul mõelnud just nendele asjadele, mida ma ise koolitajana kindlasti ei teeks või kuidas ei käituks. Absoluutselt parim õpetus. Ning vahel sellistel loenguvormis koolitustel olen tegelikult leidnud end mõtlemast väga põnevatele asjadele, mis viivad uute ideedeni või tegevusteni. Tuleb vaid ise märgata, mis on see õppimiskoht ja kuidas see endale väärtuslikuks teha.

Tuleb aga nentida, et selline tavapärane koolitusvorm on oma aja ära elanud ja ei paku väga paljudele inimestele ei pinget ega motivatsiooni isegi osaleda. Ettevõtted tõmbavad esimesena kokku just koolituskulude pealt ning see näitab ka juba üldist suhtumist, et eks need ole üks suur ajaraiskamine. Koolitus aga laiemas mõttes on just see investeering, mis süstib inimestesse energiat ning uusi vaatenurki, et olla ka parem töötaja. Selliste arengute jaoks on vaja aga tõhusaimad meetodeid kui selleks on tavapärane koolitus, millest siiani juttu on olnud.

Töötuba kui uus hingamine

Kui juttu tuleb töö- või õpitubadest, siis olen kuulnud inimesi neid koheselt seostamas käsitöö või mõne muu isetegemisega. Aga tegelikult see nii ongi. Töötuba ükskõik mis teemal on suuresti „ise tegemine“.  See on õppevorm, mis tegelikult kaasab ja haarab osaleja täielikult ja paneb neid ise tegutsema. See on iseõppimine. Sekka natuke ka teadmisi juhendajalt ning kaasõppijatelt. Aga mis on selle õppevormi juures nii võluvat ja miks seda aina rohkem kasutatakse ning miks seda võiks veelgi rohkem propageerida?

Töötuba (ka õpituba, õpikoda; inglise keeles workshop) on laialdaselt kasutatav õppetöö vorm, mille eripäraks on just selle intensiivsus ja pigem vähene osalejate arv. Töötoal on juhendaja, kes pigem modereerib, mitte niivõrd ei õpeta, vaid loob võimalused õppimiseks. Töötoa eesmärk on olla võimalikult praktiline ning luua seosed teooriaga. Töötuba annab suurpärased võimalused õppida üksteise kogemustest.

koolitus, töötuba

Minu isiklikud kogemused töötubadest on valdavalt positiivsed ning kõige enam inspireerivamad. Esiteks õpid palju iseenda kohta, teiseks õpid oma kaaslaste kohta ning kolmandaks saad ise olla see, kes paljuski loob töötoa sisu. Olen aga kuulnud ka teisi arvamusi inimestelt, kes ütlevad töötubade kohta, et ma tulin siia ju teadmisi saama, mitte siin omavahel arutama ja mulisema. See on aga väga palju kinni ilmselt mõttemaailmas ja vales ettekujutuses töötubadest. Muidugi saab töötuba olla ka halvasti üles ehitatud, mis jätabki lõppmuljeks, et tulime kokku ja lihtsalt rääkisime üheskoos tühjast-tähjast. Töötoal peab olema ka oma kindel eesmärk ning lähtuma konkreetsest sihtgrupist. Töötoa läbiviija ning selle korraldaja peavad  kindlasti üheselt mõistma, mida konkreetse töötoaga saavutada tahetakse. Siis on ka kasutegur suurem.

Töötoa kõige suurem võlu seisnebki selle praktilisuses ning selles, et osalejad on võimalikult palju kaasatud ja panustavad ise eesmärgi saavutamiseks. Teame ju kõik, et ise tehes õpime kõige paremini. Nii ka töötoa puhul. Kõige rohkem kasu töötubadest näen just pigem sisekoolituste puhul ning eriti probleemide lahendamisel. Kui inimesed on omavahel tuttavad, siis ollakse ka rohkem avatud rääkima ja arutama. Suures plaanis on ka ettevõttele see just kõige tõhusam kui töötatakse koos ning praktiliselt, luues ühist väärtust.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et iga õppevorm ja meetod on mingiks puhuks hea ja kasulik. Peaasi kui tegevus on eesmärgistatud. Töötoal on siinkohal aga palju eeliseid ja nüansse, mis teevad sellest õppeviisist universaalse ja tõhusa tööriista, mida tuleks järjest rohkem ja rohkem kasutusele võtta ka lihtsate ja just mitte niivõrd huvitavate teemade käsitlemiseks. Meie klientide seas on populaarseks osutunud näiteks arenguvestluste läbiviimise ning omavahelise koostöö teemalised töötoad, mis on hõlbustanud nende ettevõtte igapäevatööd. Kui Sul tekkis huvi ning tahaksid oma töötajate seas korraldada mõnd põnevat töötuba siis võta julgelt ühendust! Üheskoos saame leida parima lahenduse mõeldes just Sinu ettevõttele.

Seotud Postitused