Privaatsustingimused
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png

Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemise tingimused

PersonaliDisain haldab enda klientide andmekogusid, mis sisaldavad isikuandmeid, sh eriliigilisi isikuandmeid. PersonaliDisain on andmekogu volitatud töötleja, mistõttu ei ole PersonaliDisainil õigust väljastada isikuandmeid enda hallatavatest andmekogudest. Teie isikuandmete väljastamise õigus on andmekogu vastutaval töötlejal, kelleks on vastava värbamisprotsessi seotud töötajad.

Tööle kandideerimine

PersonaliDisaini poolt korraldatavat konkursil tööle kandideerides koguneb kandidaadi kohta isikuandmeid, mida töötlevad värbamisprotsessis osalevad töötajad.

Kandidaatide isikuandmed kogunevad kandideerimiskuulutuses nõutavate dokumentide esitamisel, sealjuures:

  • – lähtutakse kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
  • – eeldatakse, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võib PersonaliDisain suhelda;
  • – on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid on PersonaliDisain tema kohta kogunud;
  • – on kandidaadil õigus PersonaliDisaini kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi ning vastuväiteid;
  • – ei avaldata teiste kandidaatide andmeid.

PersonaliDisain säilitab konkursi jooksul saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

– värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks kuni nõude aegumiseni (1 aasta, va juhul kui kandideerinu on antud nõusoleku säilitada andmeid kauem tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks).

Kodulehe külastamine

Veebilehe külastamisel PersonaliDisain kogutakse teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks.

PersonaliDisaini veebilehel ja sotsiaalmeedias kasutatakse küpsiseid kasutajale teenuse pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks. PersonaliDisainiveebilehte ja sotsiaalmeediat külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Mis on küpsised?

Küpsis on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse kasutaja seadmesse. Küpsiseid kasutatakse üldjuhul statistiliste andmete kogumiseks pöörates tähelepanu kasutajate eelistustele erinevate veebilehtede külastamisel. Seda informatsiooni kasutatakse seejärel veebilehe efektiivsuse mõõtmiseks ja parendamiseks ning tulemuslikuma turundustegevuse läbiviimiseks. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja sätestada vastavad eelistused oma veebilehitseja seadete kaudu. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’it blokeeriva rakenduse. Selleks, et saada rohkem teada küpsiste, nende piiramise või neist loobumise kohta, külasta Andmekaitse Inspektsiooni veebilehte: http://www.aki.ee/et/kupsised

Privaatsustingimuste muutmine

PersonaliDisain jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, et kindlustada nende seadustele vastavus. Privaatsustingimusete uusim versioon on alati leitav PersonaliDisaini veebilehel.

Privaatsustingimuste ja andmete töötlemisega seotud küsimuste puhul pöörduda aadressile info@personalidisain.ee