Personalijuhtimine | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Personalijuhtimine

Personalijuhtimine

Personalijuhtimine on protsess, mis hõlmab endas paljusid erinevaid töötajatega seotud tegevusi, nagu näiteks värbamine, uue töötaja sisseelamine, tulemuste juhtimine, motiveerimine, tasustamine, personaliplaneerimine, hindamine, sisekommunikatsioon, organisatsioonikultuur, töökeskkond jne.

Igas ettevõttes või organisatsioonis ei ole (ega ole ka vaja) oma personalijuhti, kes nendel tegevustel silma peal hoiaks. Personalijuhtimise teenust on võimalik ka majast väljastpoolt sisse osta ehk outsource korras tellida vastavalt vajadusele.

Sageli piisab personalijuhtimise konsultandi teenuste kasutamisest, et läbi mõelda personalistrateegia ja arendada vajalikud personalijuhtimise süsteemid, millest hiljem majasiseste jõududega lähtuda. Samas kasutatakse personalijuhtimise teenust ka põhjusel, et organisatsioonis puudub vajalike tegevuste elluviimiseks piisav ajaressurss (näiteks talentide värbamine või arenguvestlused) või vajalikud oskused (näiteks personaliuuringud või personalijuhtimise süsteemide arendamine).

Eduka organisatsiooni üks alustalasid on kokkuhoidev ja hea sisekliimaga meeskond. Meie poolt pakutavad coaching, erinevad töötoad ja meeskonnakoolitused on hea viis tagada seda, et töötajad tegutseksid ühise eesmärgi nimel ning ühiste kokkulepete alusel.

Omame kogemusi üle 100 erineva ettevõtte personalijuhtimise probleemide ja väljakutsete lahendamisest. Meie teenused jagunevad viide valdkonda:

  • – Konsultatsioonid personalijuhtimise valdkonnas
  • – Personalijuhtimise strateegia ja süsteemide väljatöötamine
  • – Personaliuuringud
  • – Koolitamine ja coaching
  • – Talentide värbamine

Eelkõige lähtume teenust pakkudes põhimõttest, et protsess toimub tihedas koostöös kliendiga ning kasutame erinevaid meetodeid, et kaasata muutuste juhtimisse võimalikult palju töötajaid. Eesmärk on jõuda lahendusteni, mille osas klient ja selle töötajad tunneksid, et see on neile parim lahendus, mida nad on valmis ellu rakendama.