meeskond, arenduspäev
Marili Varjund
1 veebr. 2017

Meeskonna arenduspäev – milleks ja kuidas?

Kui palju oled mõelnud sellele, et tahaks ja peaks ja võiks korraks aja maha võtta, oma meeskond kokku kutsuda ja tegeleda nende asjadega, mis peas on keerlenud juba pikemat aega. Näiteks vajaks ettevõtte tooted või teenused veidi uudsust, arutada oleks vaja ühiste eesmärkide ning visiooni üle või vajab meeskonnas käsitlust mõni muu oluline teema. Reaalsuses kipub aga asi paraku nii olema, et taoliste meeskonnasiseste arenduspäevade jaoks on alati liiga vähe aega ning selle olulisust ei nähta suures plaanis. Tegelikkuses on see aga üks võtmetähtsusega tegevusi, mis on kasulik nii ettevõttele tervikuna kui ka meeskonnale endale. Lähtudes meie enda meeskonna hiljutisest arenduspäeva kogemusest said kirja pandud  peamised kasutegurid, mida teieni ka tuua.

Meeskonna arenduspäeva kasutegurid

Enamasti suhtutakse arenduspäevadesse ja mis tahes meeskonna koolitustesse umbusuga ning nähakse neid pigem aja ja ressursside raiskamisena. Niiöelda „spaa koolitused“ on juba levinud kuvand, kuid mis selle juures oluline – olgu ta spaa või mõni muu elamusega seotud koolitus – üks on kindel, et iga meeskonna koosolemine on tõhus, kui see on eesmärgistatud ja läbimõeldud tegevus. Kindlasti on kasutegureid rohkem kui kolm järgnevat, kuid need puhtalt meie kogemuse näitel, kus fookuses olid väärtused, visioon, eesmärgid ja teenuste arendamine:

Meeskonnas tekib uus hingamine

Mõtle, millal viimati saite oma meeskonnaga kokku ning tegelesite oma tiimi jaoks oluliste asjadega, mis ei puuduta tavapärast igapäevatööd. Kui arutletakse asjade üle, mis on kõigile oluline, näiteks meeskonna heaolu, ühised mõtted, ideed, kasvõi vaieldakse või nähakse asju erinevate nurkade alt, siis see on tohutu väärtus, mida see annab meeskonna ühisele hingamisele. Sünergia ning energia saavad teise tähenduse. Igasugune aeg kolleegidega väljaspool tööaega on midagi muud ning aitab omavahelisi suhteid tugevdada.

Saate teada, kas sõuate ühes paadis ja ühes suunas

Kui paljud ettevõtted on tegelenud näiteks ühiste visioonide, eesmärkide või väärtuste sõnastamisega? Ma kipun arvama, et pigem vähe ning kui isegi on, siis tihti meeskonnad muutuvad, sest inimesed lähevad ja tulevad ning see kõik mõjutab otseselt ka ühist edasiliikumist, sest me kõik oleme erinevad. Meie meeskonna kogemusel võin ma tuua välja suurepärase näite, kuidas näiteks ühiste tööväärtuste sõnastamise mänguline harjutus oli esiteks väga lõbus, kuid teisalt andis selge nägemuse, et me oleme nii ühel lainel ning meie jaoks on olulised ühised või sarnased põhimõtted, miks me midagi teeme või kuhupoole koos liikuda. See äratundmise rõõm, et nähakse asju sarnaselt on äraütlemata hea. Mitte, et seda ei oleks igapäevaselt tunda, aga see kui need asjad on mustvalgelt kirjas või koos läbi arutatud – vot see on alles lisaväärtus! Ning kes meist ei tahaks, et meeskond, kus me iga päev ja suure osa oma elust veedame, annaks meile kindlustunnet, head tuju ning motivatsiooni ühiselt liikuda.

Uued mõtted ja ideed annavad värskust ettevõttele

Meeskond on ressurss, mida tihti kiputakse jätma tähelepanuta. Väga palju ostetakse erinevaid teenuseid sisse, kasutatakse moodsaid lahendusi või otsitakse heurekat kuskilt kaugelt. Tegelikult on kõik need sinu meeskonna inimesed oma ala spetsialistid ning kõik oma mõtete ja ideedega. Tekib vaid küsimus, et kas neile on pakutud võimalusi või lahendusi neid ideid välja käia? Arenduspäev on selleks suurepärane võimalus. Olenevalt sinu ettevõtte või meeskonna valdkonnast, saate võtta fookusesse  kas oma tooted, teenused või kus iganes te uudsust  otsite. Leidke koos mõni lahe ülesanne või viis, kuidas seda teha ning võimaldage igal ühel öelda oma ideid ja arendage neid koos edasi. Ilma kritiseerimata või halvustamata loomulikult 🙂 Kuid proovige unistada, fantaseerida ja olla loovad, sest see ongi see koht, kus seda teha. Ja kõik see, mida te arenduspäeval kogute on teie jaoks väärtus ja pagas, millega edasi töötada. Usun, et üllatute, kui palju ideid teie enda seest võib sellises keskkonnas ja olukorras tulla.

 

5 sammu selleks, et arenduspäev ka toimuks ja oleks efektiivne:

  1. Leppige meeskonnaga kokku aeg ja koht – hea kui asukoht on töökeskkonnast väljapool ning ajalises mõttes võiks see olla kaks päeva, sest siis jõuab teha intensiivsemalt arutelusid ning jääb aega ka niisama jutu puhumiseks, mis kindlasti oluline meeskonnatunde suurenemiseks.
  2. Tehke nimekiri asjadest, mida arenduspäeval kindlasti vaja arutada – selleks võiksite näiteks mõnel koosolekul 10 minutit aega näpistada ja teha brainstormingut ning kõigi ideed kirja panna. Teine variant oleks jätta kuskile paber, kuhu igaüks saab oma mõtteid lisada. Enne arenduspäeva saate valida välja need olulisemad, millega hetkel tegelete, sest kõigega ei jõua nagunii. Ülejäänud punktid jäävad järgmiseks korraks.
  3. Jagage omavahel rollid – näiteks võiks igal meeskonna liikmel olla mingi vahva ülesanne või roll, mida arenduspäeval teha – nt mõni mäng läbi viia, vastutada mõne arutelu punkti eest või siis olla pildistaja, protokollija vms. Nii on kõigil oma koht ja keegi ei tunne üksi suurt vastutust, kuidas asjad laabuvad. Olete ikkagi ju meeskond 🙂
  4. Võtke arenduspäevast viimast ning „unustage“ igapäevased töömured ja probleemid maha – hea on teha eelnevalt kokkulepe, et kõik muud klienditööd või mitte nii olulised asjad jääks selleks ajaks tähelepanuta ning keskendutakse tõesti vaid nendele asjadele, milleks kokku on tuldud. Oluline on kindlasti end ka häälestada juba ette, et oleks lõbus, asjalik ja tulemuslik.
  5. Saadud arenduspäeva „rikkus“ on vaja realiseerida nii kiiresti kui võimalik – nagu enamik asjadega kipub olema, siis asjad jäävad kas paberile või sahtlisse ning jätkatakse igapäevaste probleemidega edasi. Võtke ühiselt vastutus, et need üles tähendatud materjalid, mõtted, ideed saaks ka praktikasse rakendatud või vähemalt mingit moodi sellega algust tehtud.

 

Loodan siiralt, et selliseid koosolemisi korraldatakse rohkem ja võetakse see initsiatiiv, et tegeleda oma meeskonna sisemiste asjadega. Inimesed on nii suur väärtus, millega peab pidevalt tegelema ning seda väärtust hoidma. Kui Sul tekkis mõtteid, et taolisi päevi oma meeskonnaga korraldada, siis võid julgelt ka ühendust võtta ning aitame omalt poolt ideedega.

Seotud Postitused