tänu, tunnustamine, aitäh
Hanna Jõgi
20 mai 2014

“Aitäh” sai hinnasildi

Sel kevadel Suurbritannias 2000 töötaja ja 500 ettevõtte ning juhi seas läbi viidud uuringu kohaselt tunneb 58%  vastajatest, et neile ei öelda tööl piisavalt “aitäh”, mis põhjustab mitte hinnatuna tundmist ja motivatsiooni langust.

Monster.com uuringu kohaselt oleksid nõus inimesed loobuma tänust ja hinnatuna tundmisest, kui nad saaksid keskmiselt ca 165 € suuremat kuupalka ehk aastas ligi 2000 €.

– 75 % tööandjatest tõdes, et vähene tänamine mõjub negatiivselt nende töötajatele

– 41 % tööandjatest vastas, et töökeskkonnas on liiga vähe tänu väljendamist

– 93% juhtidest oli nõus, et head kombed on väga tähtis osa töökeskkonnast, mida nad püüavad luua. Samal seisukohal on 83% töötajatest.

– 40% vastajatest ütles, et “aitäh” paneb neid rohkem motiveerituma tundma, 15%, et see on inspireeriv ja 7% märkis, et “aitäh” paneb neid veidi piinlikkust tundma

-Kui juht ei täna oma töötajaid nende hea töö eest, siis 54% tunneb end mitte hinnatuna ning 41% kogevad motivatsiooni langust

Seotud Postitused