Eesmärgid
Triin Paavo
18 veebr. 2020

Kõige olulisem eesmärkide püstitamisel

Eesmärkide seadmisega on vähemal või rohkemal määral kokku puutunud pea iga inimene. Eriti aktiivselt tegeletakse sellega aasta alguses, mil kasutust leiavad lugematud tehnikad eesmärkide püstitamisel. Aga millest tuleneb tõsiasi, et pahatihti tagasi vaadates tuleb tõdeda, et eesmärgid ei ole täitunud? Siinkohal heidame pilgu 4 astmelisele mudelile, mis toob eesmärkide seadmises välja kõike olulisema. 

Positiivselt sõnastatud

Positiivne kujutlus millestki motiveerib meie meeli enam kui negatiivne kujutlus. Lihtsam ja ka meeldivam on liikuda MILLEGI SUUNAS, mida soovid, kui eemale sellest, mida ei taha. Liiatigi ei ole meie aju võimeline negatiivset otseselt töötlema. Meie aju võtab kuulda eitust läbi positiivse tõlke. Seega, kui ütled endale: “Ma ei taha olla haige”, siis paraku kinnistad enda ajus vaid sõna “haige olema”. Selle asemel peaks mõttekäik olema sõnastatud positiivselt: “Ma tahan olla terve”. Seega eesmärk tasub alati sõnastada positiivselt ning kirjeldades olukorda, mida TAHAME saavutada. 

SMART

Üheks levinumaks ja tuntumaks eesmärkide püstitamise mudeliks on SMART mudel:

S – Specific (täpne ja üksikasjalik). Vastab küsimustele: Kes? Miks? Millal? Kuidas?

M – Measurable (mõõdetav). Kuidas me teame, et muutus on toimunud?

A – Attainable (saavutatav). Kas seda on võimalik antud ajavahemikus, etteantud vahenditega, eesseisvate takistuste kiuste saavutada? 

R – Realistic (reaalne ja saavutamist väärt). Miks ja kuidas selle saavutamine on oluline? Kas see läheb kokku ettevõtte suure visiooniga?

T – Timeable (ajastatud ja käegakatsutav). Mis ajaks on eesmärk täidetud?

Suutes leida vastused kõikidele eelnevatele küsimustele, oled juba oma eesmärgi saavutamise tõenäosust oluliselt suurendanud. 

Enda kontrolli all

Üks lugu jutustab mehest, kes rändas ümber maailma. Kord kõndis ta mööda teed ja jõudis kohani, kus edasiminekut takistas suur kivirahn. Mees istus maha ja jäi ootama, et kivi veereks tee pealt eest. Mees muudkui istus, silmitses kivi ja ei suutnud mõista, miks see ometi ei liigu…

Kas oled ennast mõnikord tabanud sellisest olukorrast, kus istud ja ootad, et kivid hakkaksid liikuma? Eesmärgid, mis peamiselt toetuvad teiste inimeste tegutsemisele, jäävad sageli saavutamata ning see tekitabki olukorra, kus oodatakse kivide veerema hakkamist. Hästi formuleeritud eesmärk töötab nende muutuste kaudu, mida me ise saame algatada, ellu viia ja juhtida. Sest õnneks või kahjuks omame me kontrolli ainult enda mõtete ja tegude üle ning meil puudub kontroll teiste inimeste üle, iseäranis nende mõtete ja emotsioonide üle. 

Seetõttu tasub endalt küsida, kas eesmärk, mida soovin saavutada, on minu ja ainult minu kontrolli all või sisaldab see mingil määral ka teisi inimesi? Ning kui eesmärk sisaldab ka teisi inimesi, siis kas on minu võimuses neid inimesi kaudselt mõjutada oma käitumist muutma, et eesmärk saavutada?

Ökoloogiline

Ökoloogia on teadus organismi ja tema keskkonna vahelistest suhetest. Eesmärgistamise kontekstis on ökoloogilise sobivuse määrajaks eesmärgi sobitumine nö suuremasse pilti. See suurem pilt hõlmab perekonda, sõpru, kooli, töösuhteid, ühiskonda jne. Oluline on mõelda, kas eesmärk, mille oled sõnastanud, läheb kokku Sinu ülejäänud eesmärkidega ning kas see sobitub Sinu ellu. 

On loomulik, et ühes eluvaldkonnas vastu võetud otsus mõjutab ka kõiki teisi. Kuigi EESMÄRGI SAAVUTAMINE PUUDUTAB ehk ainult konkreetset valdkonda Sinu elus või äris, siis see MÕJUTAB alati ka kõiki teisi valdkondi. Näiteks, kui Sinu eesmärk on ettevõtte tegevust välisturgudele laiendada, tuleb Sul arvestada mitte üksnes uue põneva väljakutse ja potentsiaalse äri kasvatamisega, vaid välislähetustele kuluva ajaga, perele jääva ajaga, uue fookusega kaasnevale tähelepanu jagunemisele jne. 

Vähemtähtis ei ole eesmärke püstitades mõelda ka sellele, kuivõrd see on kooskõlas Sinu isiksusega, väärtustega jne. Kui inimene on loomult väga ekstreemselt introvertne, siis mõte hakata avalikuks suunamudijaks võib küll tunduda põneva väljakutsena, kuid tõenäoliselt ei ole tehtav valik jätkusuutlik. Kõige väärtuslikumad ja ka rahuldustpakkuvamad tulemused on need, kus eesmärk sobib kokku meie isiksuse ja väärtustega ning on meie isiklikku ökoloogilisust arvestav.

Püstitades eesmärke endale või oma meeskonnale, veendu, et võtad arvesse eesmärgi saavutamise süsteemseid mõjusid ning arvestad eesmärgi saavutamise tagajärgedega igas eluvaldkonnas. Edukas eesmärk on positiivselt sõnastatud, vastab SMART mudeli kriteeriumitele ning toetub peamiselt tegevustele, mille saame ise ellu kutsuda ja juhtida. Kui soovid oma organisatsioonis selgemaid sihte seada ning ei tea, kust alustada, võta meiega ühendust. Aitame astuda esimese sammu ja seada selged sihid. 

 

Seotud Postitused