väärtused, ühised väärtused, meeskonna väärtused
Hanna Jõgi
18 jaan. 2017

Meeskonna väärtused – kust alustada?

Meile meeldivad inimesed, kes on meiega sarnased… üldjuhul :). Ja miski ei tekita meeskonnas ühist tunnet paremini, kui jagatud väärtused. Väärtused on osa inimese olemusest, mis juhivad käitumist. Väärtused annavad vastuse küsimusele “mis on oluline?” ning mõjutavad seda millisest vaatevinklist asju näeme.

Väärtusteteemalised meeskondadele suunatud koolitused ja töötoad on viimastel aastatel jõudsalt populaarsust kogunud ning täiesti asjakohaselt muide. Tihti ei leita selleks igapäevase sagimise kõrvalt lihtsalt aega. Sageli ütleb juht: “Peaks vist jah tegelema sellega. Aga meil on praegu kiire ja nii palju asju on vaja teha. See ei ole hetkel nii tähtis. ” Kuid tegelikult on asi hoopis vastupidi – see on üks olulisemaid asju, kui inimestel on vaja koostööd teha.

Olen tähele pannud, et meeskonna eduka toimimise seisukohast on (ühiste) väärtuste rakendamise teekonnal kolm astet:

väärtused, meeskond, ühised väärtused

I aste –  Erinevused on OK

Meil igal ühel on täiesti unikaalne väärtuste komplekt, mille oleme saanud kaasa lastetoast, mida on kujundanud kogemused, elamused, õpitu, eeskujud jne. Konfliktid inimeste vahel tekivad enamasti just väärtuste baasilt. Inimene ei mõtle tingimata OMA väärtustest lähtuva käitumisega midagi halba, aga juhul kui see ei haaku teiste väärtustega saab ta halvakspaneva või hinnangulise suhtumise osaliseks. Öeldakse, et mitte inimene ei ole hea või halb, vaid kellegi käitumist nähakse enda väärtustest lähtuvalt sobiva või mittesobivana.

Hea alguspunkt parema sisekliima kujunemiseks on see, kui inimesed teadvustavad endale, et me oleme erinevad, meie käitumist ja tegevust juhivad erinevad väärtused. Ja SEE ON OK, sest iga käitumise või teo taga on mingi positiivne kavatsus (isegi, kui see esmapilgul välja ei paista).

II aste – Teadlikkus teineteise individuaalsetest väärtustest

Eduka meeskonnana töötamiseks on vaja kuidagi inimeste isiklikud väärtustekomplektid omavahel harmooniliselt ja kaunilt kõlama saada. Nagu orkester – iga pill on erinev ja eriline, aga ühiselt on võimalik suurepärast muusikat tekitada.

Selleks, et paremini oma meeskonda, selle toimimist ja liikmeid paremini mõista, tasub võtta aega ja analüüsida, millised on need väärtused, põhimõtted, uskumused, hoiakud, mis inimesi ja nende käitumist juhivad.

Olles teadlik meeskonnakaaslaste väärtuste sarnasustest ja erinevustest ehk üksteist paremini tundes ning nendega arvestades tuleb ka üksteise mõistmine paremini välja. Ja isegi kui alati üksteisega nõus ei olda, siis on kaaslaste käitumismotiivid veidi selgemini mõistetavad ning ka oma seisukohti on oluliselt kergem selgitada ja põhjendada.

Üks enam levinud individuaalsete väärtuste kaardistamise mudeleid on näiteks S. H. Schwartzi väärtuste mudel, mis jagab väärtused kümnesse kategooriasse: võim, saavutus, hedonism, stimulatsioon, enesejuhtimine, kõikehaaravus, heasoovlikkus, traditsioonid, konformsus ja turvalisus. Mudel annab ka hea visuaalse ülevaate grupi inimeste väärtustest.

III aste –  Ühiste väärtuste sõnastamine

Kui  on aga soov meie-tundega kõrgema tasandil tegeleda, siis tasub pöörata tähelepanu ühiste väärtuste leidmisele ja sõnastamisele.  Kui meeskonnana on paigas, milles väljendub meie olemus, mis on meile tähtis ning inimesed tunnevad, et see sobib kokku nende individuaalsete väärtustega, siis sellele on võimalik üles ehitada väga tõhus koostöö.

Väärtuste baasil kokku lepitud MEIE identiteet pakub üldjuhul oluliselt rohkem motivatsiooni, tähenduslikkust ja kuuluvustunnet kui pelgalt palganumber, hea töökeskkond, huvitav töö, toredad kolleegid jne. Kui töötaja väärtused joonduvad meeskonna väärtustega, võimaldab see suuremas ulatuses ära kasutada temas peituvat potentsiaali ning läbi selle saavutatakse ka meeskonnana paremaid tulemusi, seda nii eesmärkide täitmise, kui takistuste ületamise seisukohast.

Eelnev ei tähenda seda, et inimesed peaksid meeskonnas olema üksteisele tingimata sarnased. Tulemuste seisukohast on olulised ka erinevused ja see, et vajalikud rollid meeskonnas on kaetud. Ühiselt sõnastatud meeskonna väärtused toimivad nagu kompass – kui keegi ära eksib, leiab lihtsamini õige suuna üles.

Vahel otsustavad inimesed, kes tunnevad, et meeskonna (või organisatsiooni) väärtused ei lähe tema omadega kokku, lahkuda ja leida endale sobivam töö ja keskkond. See võib küll tähendada, et koos inimesega lahkuvad mõned oskused või teadmised, kuid sellest võib ka võita oluliselt tugevama meeskonna, kus ühtsus ja kokku töötamine hoopis suureneb.

Loodetavasti aitas käesolev lugemisvara jõuda väärtuste mõistmise ja kasutamise esimesele astmele. Ehk andis idee (või tuletas meelde), et iga inimese unikaalsuses peitub väärtus ja iga tegevuse taga on positiivne kavatsus. (Sellele aitab kaasa ka postituse jagamine oma meeskonnaliikmetega).

Selleks, et liikuda meeskonnana järgmisele astmele, pakume välja ühe põneva võimaluse. Nimelt koostöös ühe väga vahva Eesti start-up ettevõttega Teamscope pakume võimalust oma tiimi ja selle liikmete väärtuste analüüsimiseks (Schwartzi mudeli alusel). Lisaks saab lühikese – ca 10-15 minutit võtva online-küsimustiku täitmisega määrata ka meeskonnaliikmete isikuomadused Suure Viisiku ehk Big Five mudeli alusel. Teamscope visualiseerib ära kogu meeskonna dünaamika, näitab, kuidas tiim ka tegelikult koos töötab ning mis on tiimi ja iga selle liikme tugevused ning võimalikud arengukohad.

Soovi korral saame ka kolmanda astme vallutamisel abiks olla 😉

Küsi meilt lisainfot!

P.S Lõpetuseks olgu öeldud, et väärtused ei pea alati olema väga ametlikult sõnastatud ja lahtimõtestatud (eriti meeskonnas). Need võivad olla ka näiteks pildid, joonistused või isegi nö. sisenaljad, mis oma olemuses kannavad väärtuste sõnumit. Näiteks meie kontori seinal on selline ühist jagatud väärtust tähistav pilt, mis tähistab seda, et töö peab olema fun, on OK teistest eristuda ning alati tuleb püüda piire ja ootusi ületada : )

Seotud Postitused