personaliga, personalitöö, personalijuhtimine
Hanna Jõgi
24 märts 2014

Miks personaliga tegelemine on väikestes organisatsioonides isegi olulisem kui suurtes?

Puhtalt statistiliselt arvutades – kui ettevõttes on koos juhiga näiteks 10 töötajat, siis keskmiselt on nende mõju tulemustele 10%. Kui ettevõttes on 100 töötajat, siis ühe inimese keskmine mõju on 1%. Ehk mida vähem on organisatsioonis töötajaid, seda suurem tähtsus neil on ning seda olulisem on personaliga tegeleda nii, et neil oleks võimalus oma mõju parimal viisil teostada.

„Mida vähem on ühes organisatsioonis töötajaid,
seda suurem on nende mõju“

Väikesema töötajate arvuga organisatsioonides on negatiivsete juhtumite ja konfliktide mõju oluliselt suurem. Näiteks kui töötajal on kas tööga seotud või tööväliseid probleeme, siis paratamatult mõjutab see tööülesannete täitmise kvaliteeti. Kuna inimesed on väikeses meeskonnas oluliselt tihedamalt omavahel seotud ja sõltuvad teineteisest, siis mõjutab ühe inimese probleem oluliselt suuremal määral ka teisi.

Töökohtade vahetamine on tänapäeval väga tavaline. Keskmiselt jääb töösuhte kestus alla viie aasta. Väikese ettevõtte jaoks tekitab väljaõpetatud võtmetöötaja lahkumine suure tühimiku ning kahju, mis sellega kaasneb mõjutab väga otseselt organisatsiooni püstitatud eesmärkide täitmist.

Kuna väikestes organisatsioonides vastutab iga valdkonna eest sageli vaid üks inimene, siis selle töötaja ootamatu lahkumise korral jäädakse väga sageli hätta tema tööülesannete jagamise ja täitmisega ning uue inimese leidmise korral tema väljaõpetamise ja sissesulandumisega.

Vastupidiselt laialt levinud arvamusele ei ole põhjused töölt lahkumiseks sageli seotud sugugi mitte palgaga. Seetõttu on kasulik juhil märgata, mis tema töötajatega toimub, mida nad arvavad ning pakkuda läbi efektiivse personaliga tegelemise võimalusi, kuidas töötajad saaksid teha oma tööd parimal võimalikul viisil, kuidas üheskoos leida probleemidele lahendusi ning kuidas hoida oma inimesi pühendunutena, et nad ei sooviks organisatsioonist lahkuda.

Seotud Postitused