PersonaliDisain – mis ja kes on selle taga
Kristel Napritson
21 jaan. 2020

PersonaliDisain – mis ja kes on selle taga

PersonaliDisain on Viljandis asuv ettevõte, mis on olnud tegevuses alates 2013 aastast  ning alguses oli plaanis luua ettevõte, mis pakub teenusena teistele ettevõtetele erinevaid uuringud. Sellest kasvas välja soov aidata tuua töökeskkonnas inimestes välja parimat ja teha seda eesmärgiga, et sellest oleks kasu nii organisatsioonidele kui töötajatele. Ettevõtte loomise käigus läks idee lendama ning uueks eesmärgiks sai laiemalt personalialaste probleemide lahendamine.

Tänaseks on ettevõte kujunenud edukaks Lõuna-Eesti ettevõtteks, millel on mitmeid püsikliente ning järjepidevalt tuleb juurde uusi, kes vajavad ühe- või mitmekordset personalijuhtimise teenust.

Kes on ettevõtte süda?

PersonaliDisaini nime taga seisab suure südame, hinge ja teadmiste pagasiga Hanna Jõgi, kes peab oluliseks panustamist Lõuna-Eesti ettevõtete arengusse. Viljandisse tagasi jõudis Hanna eelkõige mõjutatuna soovist pakkuda endale ja oma lastele elutervet elukeskkonda.

Viimase kuue aasta teekond ettevõtluses ja ettevõtjana on olnud Hanna sõnul tema elus väga huvitav ja arendav, nii uute teadmiste, kogemuste ja seikluste kui ka inimesena arenemise mõttes. Hanna usub, et tuleb usaldada ja nautida protsessi ning võtta kõike elus ettetulevaid väljakutseid ja kohatud inimesi kui võimalust nendest kogemustest õppida.

Suurimate väljakutsete, raskuste ja tagasilöökide hindamisel jääb Hanna hätta. Eelkõige on Hanna inimene, kellel siht silme ees ning töötab selle nimel, et endale seatud eesmärgid täidetud saaksid. „Asjad PersonaliDisainiga on sujunud orgaaniliselt. Pigem on kogu protsess olnud õppimine, enese arendamine ja eneseareng.“

Eestvedaja ja juhina tunnistab Hanna, et on pidanud muutma mustreid, mis olid talle omased üksi töötades: “Selleks, et töötada koos tiimiga ning teha asju mitmekesi, peab ennast kohandama.” Ettevõtjaks olemise juures on oluline kohandada ennast ka turu nõudlusega.

Kuidas toimib protsess ettevõttes?

PersonaliDisaini klientideks on ettevõtted, kes jõuavad meie juurde enamasti läbi soovituste. „Ettevõttel, kes jõuab meieni, on oma nägemus ja vajadus teenuse järgi. Meile endale meeldib mõelda, et me pigem läheme klienti tema probleemi osas aitama, mitte lihtsalt teenust pakkuma.“

Ettevõtte looja ning aktiivselt tegutseva konsultandina leiab Hanna, et koostöö ettevõtetega sujub sellepärast, et me pakume rohkem kui ettevõtted küsida oskavad.

„Protsess koosneb sellest, et tavaliselt pöörduvad kliendid ettevõtte poole mingi vajadusega. Neil on oma peas juba mingi ootus olemas. PersonaliDisaini konsultandi eesmärk on läbi esmase konsultatsiooni selgitada välja kliendi tegelik vajadus ja leida sellele sobiv lahendamise viis ja meetod. Klient ei pruugi näha tervikut ja tervikpilti. Kui oleme kliendiga jõudnud vastastikuse arusaamani, esitame kliendile oma visiooni probleemi lahendamiseks.

Järgneb kliendile pakkumuse esitamine, mis kinnitatakse või keeldutakse. Kui pakkumine on kinnitatud, asume tegutsema. Üsna tihti töötame oma visiooni koos meeskonnaga välja juba pakkumise koostamisel. Meil on selleks üks päev nädalas, kus oleme kokku leppinud sisetööde päeva ning tegeleme ajurünnakute ning tegevusplaanidega.

Üldjuhul saab keegi meeskonnast projektijuhi rolli, kes vastutab kogu projekti sujumise eest. Projektijuht alustab tööd juba kliendi konsulteerimise ja vajaduse välja selgitamisega.

Pärast projekti lõppu analüüsime koos meeskonnaga, mis olid projekti edupunktid ning mida saaksime teha paremini. See annab hea kogemuse ja on õpetlik kõigile tiimiliikmetele .“

Kuidas on meeskond kasvanud?

„PersonaliDisaini suurimaks väärtuseks on meeskond.“ Hanna toob välja, et kaastöötajad on jõudnud meeskonda saatuse tahtel. Kõikide meeskonnaliikmete puhul on ta üsna kiiresti aru saanud, et need inimesed sobivad tema visiooni ja väärtustega ning suudavad ettevõtte sõnumit suurepäraselt edasi kanda.

Viljandimaa ajaleht “Sakala” kirjutas PersonaliDisainist suurepärase loo, kui meeskond oli kolme liikmeline, kus Hanna rääkis sellest, et töötajad on ettevõtte põhivara, mis bilansis ei kajastu. Tänaseks on meeskond suurenenud ning töötajate nimekirjas on viis liiget, kellest kolm aktiivselt tegutsemas.

Mis olid 2019. aasta suuremad projektid?

2019 aastal edukalt ületatud väljakutseks oli meeskonna vahetus, kui ajutiselt teiste väljakutsetega tegelevate tiimiliikmete asendamiseks liitusid ettevõttega kaks uut konsultanti: Kristel ja Triin.

Kui tuua välja 2019. aasta eredamaid projekte, siis need oleksid:

  1. Uute teenuste väljatöötamine. Näiteks koolitusprogramm, mille eesmärk oli aidata algajatel meeskonnajuhtidel omandada teadmisi ja tehnikaid paremaks inimeste juhtimiseks ning tõhusa kommunikatsiooni koolitusprogramm juhtidele.
  2. Paljudele klientidele talentide värbamine.
  3. Mitmetes organisatsioonides erinevate personaliuuringute läbiviimine.
  4. Ettevõtetes erinevate protsesside ja süsteemide arendamine (näiteks tasustamine, vestluste süsteem, sisseelamine jne)
  5. Personalijuhtimise inspiratsioonipäeva korraldamine Viljandis.

„Julgen väita, et oleme võimelised liikuma järjest kõrgemale tasemele sellega, mida me pakume. Läbi enese arendamise ja laialdaste kogemuste oleme võimelised aitama ettevõtetel nende vajadustele lahendusi leida veel strateegilisemalt, kui seda seni teinud oleme. Meie eesmärgiks on aidata parandada ettevõtte töötajatega seonduvat tervikpilti, mitte üksikut jupikest. Soov on jõuda ja teha suurema mõju ja vastutusega asju.”

Mida tulevik toob?

Kui ettevõtte alustaladväärtused ja meeskond on paigas, tuleb hoida motivatsiooni. “Ma usun, et meie tiimi motivatsiooni tõstab teadmine, et pakume klientidele koos teenusega ka lisaväärtust, mis võimaldab suurendada organisatsiooni edukust.“


Kui Sina tunned, et saame Sinu ettevõttele abiks olla, siis võta meiega ühendust SIIN.

Seotud Postitused