Agiilsus -moodne sõna või kasulik lähenemine?
Kristel Napritson
2 juuni 2020

Agiilsus – moodne sõna või kasulik lähenemine?

See, et maailm on pidevas muutumises, ei tule enam kellelgi üllatusena. Selleks, et tänapäeval olla kaasas kiirete muutustega, tuleb käia muudatustega kaasas. Juhid ootavad, et töötajad oleksid igapäevastes tööprotsessides innovatiivsemad, oleksid avatud muutustele ja uutele lähenemistele ning näeksid suuremat pilti. Arvestades ühiskonna ja majanduse kiiret muutumist, ei piisa aga enam ainult innovaatilisest lähenemisest, tuleb olla ka agiilne. Milline on agiilsuse mõju ettevõttele ja mida peaks agiilsest lähenemisest teadma?

Agiilsusest lähemalt

Mõiste „agiilne“ tähendab kiiret, hästi koordineeritud ja nutikat lähenemist. Esmakordselt defineeris 1620 aastal “uue meetodi” inglise filosoof F. Bacon. Kui algselt kasutati agiilset meetodit IT-valdkonnas, siis nüüdseks ulatub agiilsuse raamistik palju kaugemale, eriti oluline on see nende ettevõtete jaoks, kes tegelevad ka tootearendustega. Näiteks ülemaailmselt hinnatud ja tundud John Deere kasutab agiilset meetodit uute masinate väljatöötamise protsessis. Agiilne lähenemine muudatustele võimaldab ettevõtetel oma innovaatilist tegevust täiustada isegi ilma suurte organisatsiooniliste muudatusteta. Agiilne juhtimine, mis tähendab kiiret tagasisidestamist ning ka vastutuse andmist töötajatele, annab neile psühholoogilise mõjuvõimu, mis väljendub kõrgemas enesekindluses, stressitaluvuses ja vastupidavuses. Kõrge motivatsiooniga töötajad tulevad muudatustega lihtsamalt kaasa ning nad on valmis tegema keerulisemaid ülesandeid. Rahulolevad töötajad peavad oma tööd huvitavamaks, nende pühendumus on oluliselt suurem ning nad ei vaja olulisel määral juurde väliseid motivaatoreid. Nii sisemiste, kui väliste motivaatorite kohta saad lähemalt lugeda SIIT,

5 soovitust agiilse lähenemise rakendamiseks:

1. Tee endale selgeks, kuidas agiilsus töötab. Sellel on kolm põhilist lähenemist:

  • “Scrum” lähenemine – selle keskmes on loov ja kohanemisvõimeline meeskonnatöö keerukate probleemide lahendamisel. Saavutusi ja eesmärke analüüsitakse sagedasti ning toimub kiire tagasisidestamine.
  • “Lean” lähenemine – keskendub kõigi kadude pidevale kõrvaldamisele.
  • „Kanban“ lähenemine – keskendub protsessi aja ja protsessis tehtavate tööde hulga vähendamisele.

2. Tuleb aru saada, kus agiilsus töötab.

  • Protsess peab edenema, peab olema tihe koostöö ja kiire tagasisidestamise võimalus.
  • Kasulik rakendada, kui probleemide keerukus ja ulatus ei ole täpselt määratletud.
  • Tööd on võimalik jagada osadeks ja rakendada kiireid korduvaid tsükleid. Hilisemaid muudatusi on võimalik lahendada.
  • Võimalus pakkuda õppimist.

3. Alusta väikestest sammudest. Ei ole võimalik rakendada koheselt kõiki taktikaid. Vaikselt võttes kasutusse erinevaid samme ning kaasates töötajaid, on võimalik liikuda uue lähenemise suunas.

4. Loo endale stabiilne meeskond. Meeskonnas, kus liikmed tihti vahetuvad, on sünergia ja koostöö keerulised tekkima. Üleüldiselt on stabiilised meeskonnad produktiivsemad.

5. Agiilsus algab tipust. Paindlikkus ja kiire tagasisidestamine ei saa olla ainult töötajate eesmärk, on oluline, et lisaks meeskonnajuhtidele ka tippjuhid õpiksid ja rakendaksid samasid meetmeid.

Juhid, kes ei ole pädevad agiilses juhtimises, saavad seda õppida oma meeskondadelt, kes juba agiilset juhtimisstiili rakendavad. Selleks on lihtne moodus küsida suunavaid küsimusi, näiteks:

“Mida te soovitate?” või “Kuidas seda saab testida?”

Kõik muutused algavad väikestest sammudest ning kui saavutatakse stabiilsus, kasvab ka töötajate produktiivsus. Kiire tagasisidestamine tõstab nii töötajate kui ka ettevõtte võimekust ja väärtust, töötajad saavad kiire tagasiside ning teavad kuhu suunas nad liikuma peavad. Ettevõte omakorda on võimeline kiireteks muudatusteks, mis võib anda talle suure eelise turuosalistega. Lisaks eeltoodud hüvedele tunnevad töötajad ennast kaasatumana ning tulenevalt sellest on nad valmis rohkem panustama.

Kui Sina vajad nõu või suunanäitajat strateegia ülevaatamisel või väljatöötamisel, võta meiega ühendust!

Seotud Postitused