eneseareng
Kristel Napritson
14 aug. 2019

ENESEARENG – mis on edu võti?

Ilmselt igaüks tahaks olla parem inimene – tulla paremini toime pingelise situatsiooniga, osata paremini ennast väljendada ning miks mitte ka lihtsasti ja arusaadavalt selgitada põhitõdesid oma lastele, kaaslasele või kolleegidele. Aina enam seotakse ka tööalast arengut inimese personaalse arenguga ehk töötaja arendamise all ei mõelda enam ainult töö oskuse/kvaliteedi tõstmist, vaid  järjest olulisemad on “pehmed” väärtused ja eneseareng.

Kuid mida saab tööandja teha, et töötajad sooviksid areneda, oleksid emotsionaalselt stabiilsemad ning annaksid sellega ettevõttele lisaväärtust? Artiklist on võimalik saada näpunäited, kuidas läbi eesmärgistamise saab välja selgitada inimeste arenguvajaduse.

Miks eneseareng oluline on?

Teadupärast on iga inimene isikupärane – igal inimesel on oma isiksus, arvamused, vaated, oskused ning tulenevalt sellest ka võime mõjutada oma olemusega teisi inimesi. Isiklik areng on seotud vaimse kasvuga ning silmaringi laiendamisega. Mida enam tegeleb inimene enesearendamisega ja paremini iseennast tunneb, seda enam peegeldub see ka tööalaselt. Kui inimene on rahul iseendaga, on ta rahul ka teda ümbritsevaga.

Töötaja, kes on töötanud pikalt kindlate reeglitega organisatsioonis või surutud muul viisil raamidesse, kaotab osksust iseseisvalt mõelda. Selleks, et inimene saaks areneda, tuleb suunata teda esmajärjekorras iseseisvalt mõtlema ning alles siis on ta valmis sõnastama oma arenguvajadused. Arengut ei saa kellelegi peale suruda, vaid  iseenda arenguvajaduste teadvustamine loob eelduse sellele, et inimene võtab uue info vastu, analüüsib seda ja hakkab ka rakendama.

Eesmärgistamine on tulemuste võti

Kui töötajal jääb arusaamatuks, mis on tema eesmärk ettevõttes ning millised omadused ja väärtused on olulised ettevõttes töötamiseks, siis ei ole tehtav töö efektiivne ja inimene kulutab üleliia energiat. Pikas perspektiivis tähendab, et tal on tööl olla ebameeldiv ning selle tõttu on suur tõenäosus, et töötaja efektiivsus langeb. Eesmärkide seadmine ja nende jälgimine annab võimaluse olla töötajale toeks ning töö käigus töötajat arendada ja õppimise abil väärtust tõsta.

eesmärk, töötajate arendamine

Oluline on jõuda arusaamani, mida soovitakse saavutada, milline on töötaja valmisolek ennast arendada ja õpitut rakendada ning siis alustada eesmärgistamisega.

5 sammu tulemuste saavutamiseks:

1. Teadvusta juhina, millised on ettevõtte põhiväärtused ja milliseid inimesi ettevõte vajab. Kui Sina juhina suudad neid asju teadvustada, on lihtsam leida meeskonda õigeid inimesi ning suunata inimesi väärtuspõhiselt arenema.

2. Mõtesta enda jaoks, kas Sinu põhimõtted on kooskõlas ettevõtte väärtuste ja eesmärkidega ning vastavalt sellele kaardista ja eesmärgista ka iseenda arenguvajadus. 

3. Lase töötajatel läbi mõelda, millist enesearengut nad soovivad saavutada. Sealhulgas ka eesmärgid, miks ta midagi teeb, kuhu tahab jõuda ning mida selleks tegema peab.

4. Oluline on see koos töötajaga läbi arutada ja aidata neil konkreetseid tegevusi planeerida. On inimesi, kes ei näe endas arenguvajadust, neid inimesi saab läbi avatud küsimuste suunata oma seisukohti lahti mõtestama.

5. Tee töötajatega kokkulepped ning vestelge regulaarselt, seadke uusi eesmärke ning rõõmustage saavutuste üle.

Läbi  regulaarsete vestluste pidamise, inimeste arenguvajaduse kaardistamise, eesmärkide seadmise ja kokkuvõtete tegemise on võimalik panna tugev alus töötajate arendamisele.

Juhina on sul võimalus oma inimesi läbi vestluste avada, kasvatada inimeste emotsionaalset ja sotsiaalset eneseteadlikkust ning sellega tõsta nende väärtust ka töötajana.

Kui jääd hätta vestluse planeerimise, läbiviimise või eesmärgistamisega, võta meiega ühendust ning aitame Sul leida õige suuna.

Seotud Postitused