Arenguvestlused - Konsultatsioonid - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Arenguvestlused

Arenguvestlused

Traditsiooniliselt on personalijuhtimise üheks osaks arenguvestlused. Arenguvestluste osas on nii poolt kui vastuargumente, kuid viies arenguvestlusi läbi mitte ainult „linnukese“ pärast, vaid kahepoolset vastastikust kasu silmas pidades, on võimalik saada hindamatult väärtuslikku informatsiooni oma töötajatelt.

Arenguvestluste eesmärk võib olla vestluste abil saada väärtuslikku infot ja saada ning saada ja anda tagasisidet, suurendada usalduslikku suhtlust ning tõsta töötajate motivatsiooni. Ka töötaja arenguvajaduste hindamiseks on vaja koos töötajaga sel teemal arutleda.

Saame anda nõu, aidata luua ning juurutada sobivat süsteemi koos vajalike abimaterjalidega regulaarsete (arengu)vestluste pidamiseks. Samuti saame aidata vestlusi läbiviivatel juhtidel omandada vajalikke oskusi ja suurendada enesekindlust läbi praktiliste arenguvestluste töötubade läbiviimise.

Mõningatel juhtudel on kasulik kasutada välise partneri teenust arenguvestluste läbiviimiseks. Pingelises sisekliimas, juhtide ajapuuduse või mõningate probleemide korral on see töötajate jaoks sageli mugavam ning organisatsiooni seisukohast tulemuslikum.

Vahel on organisatsioonis kitsaskohaks mingi konkreetse oskusteabe puudus, mida aitab lahendada vestluste käigus koolitusvajaduste analüüsi läbiviimine ja koolitusplaanide loomine.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776