Töötajate tugevuste analüüs - Konsultatsioonid - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Töötajate tugevuste analüüs

Töötajate tugevuste analüüs

Inimene saavutab isiklikus arengus parimaid tulemusi tehes seda, mille osas ta juba loomupoolest tugev on. Targad juhid oskavad väga hästi ära kasutada varjatud ressursse, mis organisatsioonis inimeste tugevuste näol olemas on. Sageli polegi vajadust uue inimese palkamise järele, vaid hoopis anda võimalus arendada konkreetsemaid oskusi oma töötajates.

Saame aidata analüüsida olemasolevate töötajate loomulikke tugevusi, mille arengule kaasaaitamine võimaldab avada teie töötajate peidetud ressursid.

Selleks, et tagada töö tulemuslikuks teostamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning teisest küljest pakkuda võimalust töötajatele eneseteostuseks ja –arenguks on oluline hinnata, millised on kitsaskohad, mida on võimalik koolituste abil lahendada. Lähtuvalt organisatsiooni eduks vajalikest kompetentsidest saame kaardistada/hinnata koolitusvajadused ning aidata koostada võimalustele vastavad töötajate individuaalsed arenguplaanid ja koolituskavad.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776