Stressijuhtimise töötuba - Koolitused ja töötoad - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Stressijuhtimise töötuba

Stressijuhtimise töötuba

Stressis olevaid ja stressist rääkivaid inimesi kohtab igal pool ja üha sagedamini. Sellest on saanud käibeväljend ja ka selles seisundis on peaaegu inimene vähemalt kord või paar oma elu jooksul olnud. Samuti mõjutab stress pidevalt töösuhteid ning kvaliteeti ning pingestab sisekliimat. Paraku on aga stressist rääkimisest üsna vähe kasu, hea oleks selles osas ka midagi ette võtta, muuta midagi või teisiti teha.

Stressijuhtimise koolitus/töötuba on see koht, kus tehakse kindlaks inimeste stressiallikad ja sümptomid ning õpitakse praktilisi stressiga toimetuleku võtteid.

Koolituse läbides on suurenenud eneseteadlikkus ning omandatud lihtsamaid tunnete ja mõtete juhtimise tehnikaid. Osatakse märgata ja ennetada stressiallikaid ning suurenenud on motiveeritus oma emotsioonide efektiivsemaks juhtimiseks.

Töötoa sihtgrupp:
Väikesed 12 inimeselised grupid ( meeskonnad, juhid, keskastme juhid)

Töötoa maht:  
6-12 akadeemilist tundi

Teemad:
*Stressi mõiste ja olemus
* Isiklikud stressiallikad ja sümptomid
* Stressiga toimetuleku võtted
* Emotsionaalne intelligentsus
* Eneseregulatsioon ja elukvaliteet
* Mindfullnessi tehnikad

Meetodid:
Interaktiivsed grupitööd, eneseanalüüsi- ja  praktilised harjutused, erinevad tehnikad on integreeritud loovalt, hõlmates nii keha, käitumise, tunded ja mõtlemise.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776