Personali hindamissüsteemid - Personalijuhtimise süsteemide arendamine - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Personali hindamissüsteemid

Personali hindamissüsteemid

Personali hindamine on üks personalijuhtimise valdkonna tegevusi, mille alusel võetakse enamikes organisatsioonides vastu väga suure tähtsusega otsuseid. Samas sageli ei ole hindamispõhimõtted selgelt paigas või puuduvad sootuks.

Organisatsioonile sobiva hindamissüsteemi loomine on kasulik üles ehitada kaasavale juhtimisele tuginedes, mis tagab ühest küljest läbi erinevate arvamuste süsteemi parima võimaliku õigluse ja kvaliteedi ning teisalt suurendab süsteemi eduka ellurakendamise tõenäosust.

Hindamissüsteemi kasutamise tulemusena on võimalik parandada organisatsiooni tulemuste juhtimisprotsesse, kasutada paremini talentide potentsiaali, leida kergema vaevaga inimeste arenguvajadusi, muuta tõhusamaks värbamisprotsesse, suurendada töötajate motivatsiooni ja pühendumust, rakendada efektiivsemalt kompetentsipõhist juhtimiskultuuri.

Koostöö tulemusel jõutakse organisatsiooni sees ühise arusaama ja nägemuseni, milline on just sellele organisatsioonile sobilik süsteem ning pannakse paika hindamispõhimõtted. Kaasamisest lähtuv süsteemi loomise protsess on hädavajalik selle edukaks ellurakendamiseks.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776