Probleemi lahendamise töötuba - Koolitused - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Õhk klaariks – probleemi lahendamise töötuba

Õhk klaariks – probleemi lahendamise töötuba

Pingeid ja „paksu“ õhku on aeg-ajalt igas organisatsioonis ning tihtipeale ei leita üles või ei teadvustata, mis võivad olla probleemide põhjusteks. Probleemi lahendamise töötuba on see koht, kus vaadatakse asjadele otsa ning üheskoos oma jõududega suunatakse pilgud tulevikku, et jõuda meeskonnaga ühele lehele ning astuda edasi samas rütmis. Isegi kui probleemid ei tundu hetkel väga tõsised, võib hea ennetustöö pikas perspektiivis palju kasu tuua. 

Töötoa aluseks on konfliktide lahendamise mudel S.C.O.R.E, mille abil jõutakse probleemi olemuseni, selle tuumani ning ka lahendusteni. Meeskondliku töö tulemusena jõutakse ühise ideaalpildini ning ka konkreetsete tegevusteni, kuidas sinna jõuda. Probleemide lahendamine aitab organisatsioonil kui tervikul edasi liikuda ning muuta meeskonda seeläbi tugevamaks ja efektiivsemaks. Töötoa tulemusena õpitakse kasutama probleemi lahendamise mudelit, mida saab edaspidi kasutada ka oma igapäevatöös. 

Töötoa sihtgrupp:

Kõik organisatsioonid, kes tunnevad, et vajaks hetkeks aja maha võtmist ning lahendada olemasolevaid probleeme, et tugevamalt edasi minna. Soovituslik grupi suurus on kuni 15 inimest. 

Maht:

Töötoa mahuks on 16 akadeemilist tundi.

Teemad:

  • Milline on probleemi põhjustatud hetkeolukord?
  • Milline oleks see ideaalne olukord, kuhu tahetakse jõuda?
  • Mida teatud muutused kaasa võivad tuua?
  • Mis meid tänasesse olukorda toonud on?
  • Kuidas hetkeolukorrast edasi minna?

Meetodid:

Gruppi kaasavad arutelud ning praktilised harjutused (grupitööd, rollimängud, paaristööd, iseseisvad tööd, eneseanalüüs).

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776