Siseaudit - Uuringud - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Siseaudit

Siseaudit

Kui enamasti viiakse ettevõtetes läbi erinevaid rahulolu ja tagasiside uuringuid küsimustike vormis kas elektrooniliselt või paberil, siis siseauditi vestlus võimaldab töötajalt tagasisidet saada silmast-silma vestluse kaudu.

See võib esmapilgul tunduda küll väga ajamahukas, ent selle väärtus on midagi muud. Tänases tööturu olukorras on kriitiline oma heade töötajate
hoidmine ning selleks on sul vaja teada, mis toimub sinu meeskonnas päriselt.

Saame olla abiks siseauditi vestluste sisu väljatöötamisel või viia kogu protsess meie konsultantide abil läbi.

Kui soovite, et meie viiksime siseauditit teie ettevõttes läbi, siis esialgne protsess näeks välja järgmine:

– Vestluste teemade ja struktuuri välja töötamine koostöös kliendiga

– Vestluste läbiviimine sh iga töötaja kohta kokkuvõtte (dokumenteerimine)

– Vestluste kokkuvõtte tegemine ja tagasiside edastamine ettevõttele (sh. omapoolsete ettepanekute tegemine)

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776