Töörõõm ja seda toetavad vestlused - Koolitused ja töötoad - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Töörõõm ja seda toetavad vestlused

Töörõõm ja seda toetavad vestlused

Töötoa tulemusena on osalejatel teadmised, mis on töörõõm ning kuidas sellega on seotud nii formaalsed kui mitteformaalsed vestlused ja tagasiside andmine. Osalejad saavad teadmisi ja kogemusi, mis mõjutab meie pühendumust, miks keskenduda tugevustele, kuidas tekib töötuhin ning kuidas anda tagasisidet nii iseendale kui kolleegile.

Praktilised harjutused annavad kogemused, kuidas erinevate tehnikate kasutamine vestluses mõjutab suhtluspartnerit. Samuti kuidas neid oma igapäevatöös kasutades on võimalik pakkuda olemasolevatele meeskonnaliikmetele oodatud toetust ja aidata neil veelgi paremini kasutada neis peituvat potentsiaali.

Töötoa tulemusena on ühiselt läbi mõeldud vestluste süsteem, mis toetab inimeste töörõõmu. Koos veedetud aeg ja harjutused aitavad luua veelgi suuremat meeskonna meie-tunnet ning edendada koostööd.

Töötoa teemad:

  • Töörõõm – mis see on, kuidas see tekib ja mida see annab? Kuidas tugevustele keskendumine ja väljakutsed aitavad tekitada „tuhinat“? Milline suhtlus takistab ja milline toetab töörõõmu?
  • Oskused – kuidas kuulata, küsida ja tagasisidet anda – praktika on parim õpetaja.
  • Vestluste süsteem – Kus on kõige suuremad „käärid“ praegusel süsteemil? Milline süsteem sobib meile? Milline mõju on vestluste süsteemil minule, kolleegidele ja klientidele? Kuidas saame luua ja planeerida endale toimivat ja regulaarset süsteemi?

Maht:
8 akadeemilist tundi, soovituslikult 4 ak.h esimese päeva õhtul ja 4 ak.h teise päeva hommikul.

Meetodid:
Töötoas on meetoditena kasutusel osalejaid kaasavad grupitööd, ühised arutelud ja praktilised harjutused. Peamine fookus on praktilisusel ja kogemuste vahetamisel.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776