Ametijuhendid ja kompetentsimudelid - Personalijuhtimise süsteemide arendamine - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Ametijuhendid ja kompetentsimudelid

Ametijuhendid ja kompetentsimudelid

Tulemusliku töötamise eelduseks on see, et inimene teab, mida temalt oodatakse. Vastasel korral tegutseb sihitult ja ei suuda keskenduda tulemuste saavutamisele.

Üheks inimeste tulemusliku juhtimise aluseks on ametijuhendite ja kompetentsimudelite olemasolu. Need on üks võimalikke formaalseid viise, kuidas viia töötajateni ootused nende tööle.

Hästi koostatud ametijuhend annab igale individuaalsele töötajale infot, millised on ootused tema tööle ja ülesannete täitmisele. Teisalt on see ka tööriist juhile oma meeskonnaliikmetele ootuste kommunikeerimisel.

Kompetentsimudel on aluseks nii edukale värbamisprotsessile, abiks töötajate hindamisel ja sihipärasel arendamisel, toetab juhte tagasiside andmisel ning võimaldab üldisemal tasemel tagada, et organisatsiooni liikmed mõistavad, mida nendelt oodatakse.

Kompetentsimudeli koostamine annab juba protsessina väga palju infot erinevate ametipositsioonide ja nende omavaheliste seoste kohta. Samas teisalt aitab läbi mõelda ootused ja vajadused majasisesteks teadmisteks, oskusteks ja hoiakuteks.

Saame aidata luua kompetentsimudeleid ning üle vaadata ja analüüsida ning vajadusel kaasajastada olemasolevaid ametijuhendeid, mis on organisatsioonis aluseks töötajate töö korraldamisele, hindamisele, tasustamisele, motiveerimisele, värbamisele jne.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776