Väärtuste sõnastamine - Konsultatsioonid - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Väärtuste sõnastamine

Väärtuste sõnastamine

Kuidas tagada, et organisatsioonis kujuneks eesmärke toetav õhkkond ning töötajad töötaksid ühes suunas? Väärtuste sõnastamine on ühest küljest oluline selleks, et inimesed asjadest sarnaselt aru saaksid ning teisalt selleks, et kõigil oleks ühine suund.

Inimeste tegevust ja käitumist juhivad suures osas meie alateadvuses paiknevad väärtused. Parimal juhul langevad töötajate väärtused kokku organisatsiooni väärtustega ehk on jagatud organisatsiooni väärtused. Paraku väga sageli see nii ei ole.

Organisatsiooni väärtused saavad tulla ainult organisatsioonist seestpoolt (vastasel korral on nad vaid tühjad sõnad). Üheks suurepäraseks võimaluseks meie-tunde tekitamisel on inimesi kaasata ühiste väärtuste ja organisatsiooni identiteedi sõnastamisesse.

Teisalt võib olla organisatsioonis tekkinud vajadus väärtuste ja kultuuri muutmiseks. Ka sellisel juhul saame aidata ning leida koostöös meetodid, kuidas leida õige suund ning luua tegevuskava soovitud muutuste juurutamiseks.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776