Töötuba: usaldus meeskonnas — PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png

Töötuba: usaldus meeskonnas

Töötuba: usaldus meeskonnas

Tegemist on meeskonna töötoaga, mille keskne märksõna on usaldus, mis on hea meeskonnatöö aluseks. 

Öeldakse, et usaldust on kerge murda ning raske taastada. Meeskond, milles valitseb usaldusepuudus, on tegelikult lihtsalt rühm inimesi, kes sooritavad küll tegevusi, kuid ei saavuta kunagi oma täielikku potentsiaali ning kus koostöö ei toimi väga hästi.

 • Sageli on usalduse puudumise märkideks, et:
 • – varjatakse üksteise eest oma nõrkusi ja vigu,
 • – ei küsita abi või ei anta konstruktiivset tagasisidet,
 • – ei pakuta abi väljaspool oma vastutusvaldkonda,
 • – tehakse kiireid järeldusi teiste kavatsuste ja sobivuste kohta, püüdmata neid selgitada,
 • – ei märgata ega kasutata üksteise oskusi ja kogemusi,
 • – raisatakse aega ja energiat, et oma käitumisega mingi efekti saavutada,
 • – peetakse üksteise suhtes vimma,
 • – peljatakse kohtumisi ja leitakse põhjuseid, miks mitte koos aega veeta.

Seevastu meeskonnad, kus liikmete vahel on usaldus, töötavad targemalt, kiiremini ja saavutavad rohkem, sest head tulemused tulevad heade suhete kaudu.

Usalduse töötuba on interaktiivne meeskonnaseanss, kus osalejad saavad avatult rääkida ja nähtavaks tuua teemad, mis usaldust õõnestavad, läbi mille suureneb üksteisemõistmine. Luubi alla võetakse olukorrad ja käitumised, mis lõhuvad ja teisalt mis toetavad usalduse suurenemist. Samuti mõeldakse koostöötamise peale tulevikus ning tehakse vajalikke kokkuleppeid, et usaldust meeskonnas veelgi kasvatada.

 • Töötoas vaatame:
 • – millisena tajutakse meeskonda olevikus?
 • – millised on peamised probleemid ja millistes olukordades need tekivad?
 • – millised usalduse aspektid on meeskonnaliikmete jaoks kõige olulisemad?
 • – millised tegevused ja kokkulepped aitavad meeskonnas usaldust luua ja hoida?

Grupi suurus: kuni 12 inimest

Meetodid: grupiarutelud, paaristööd, reflektsioon jne.

Kestus: 4-6 ak. h

NB! Kui sisekliima on meeskonnas tavapäratult pingeline, siis soovitame enne usalduse töötuba viia läbi ka siseaudit.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776