Personalijuhtimise dokumentatsioon - ülevaatamine ja korrastamine —
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png

Personalijuhtimise dokumentatsioon – ülevaatamine ja korrastamine

Personalijuhtimise dokumentatsioon – ülevaatamine ja korrastamine

Korras personalijuhtimise dokumentatsioon ja ajakohastatud materjalid on organisatsioonile kindlustunde aluseks.

Sageli ei jõuta organisatsioonis hoida silma peal ja õigeaegselt uuendada vajalikke dokumente: töölepingud, lepingute muudatused, koolituslepingud, ametijuhendid, kompetentsimudelid, sisekorra eeskirjad või töötaja käsiraamatud, uue töötaja sisseelamise juhendid, koolituskorrad jne.

Vaatame üle personalijuhtimisega seotud dokumentide vormid ja sisud, teeme soovitusi kaasajastamiseks. Või oleme abiks nende loomisel, kui on mingid dokumendivormid üldse puudu.