Grupi coaching —
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png

Grupi coaching

Grupi coaching

Nagu klassikaline coaching on ka grupi coaching keskendunud eesmärkide seadmisele, teadlikkuse tõstmisele, lahendusviiside leidmisele ning nendele pühendumise tõstmisele, kuid seda väikese grupi kontekstis. Grupis osalevad inimesed ei pea moodustama meeskonda, omama ühist eesmärki või isegi töötama ühes ja samas organisatsioonis/osakonnas.

Grupi coaching puhul on kombineeritud individuaalne coaching grupiprotsessidega. Tegu on protsessiga, kus iga osaleja lähtub oma ettevõttest või osakonnast ja võtab aluseks enda hetkeseisu. Lahenduse leidmisel kasutakse lisaks coachingu tehnikatele ja põhimõtetele ka teiste grupiliikmete kaasamist, kes rikastavad eesmärgini liikumist oma kogemuste, teadmiste, vaadete ja tagasisidega. Coach on moderaatori rollis ja aitab seada eesmärke, hoida nendel fookust, esitab väljakutseid ning võtab räägitu kokku. Ideid pakuvad, otsuseid teevad ja need ellu viivad ikkagi grupiliikmed.

Regulaarsete kohtumiste käigus keskendutakse osalevate inimeste ühistele teemadele ning tekib võimalus vaadata asju nö. kõrvalseisja pilguga. Tegeledes ühe teema raames erinevate juhtumitega ning saades osa teiste kogemustest, mõtetest ja lahendustest, laieneb üldine teadlikkus ja tekivad paralleelid enda organisatsioonis toimuvaga. Grupi coachingus osalemine annab täiendavalt võimaluse õppida teiste osalejate kogemusest, tegeleda enda reaalsete väljakutsete ja küsimustega ning leida uusi lahendusi.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776