Coachiv juhtimine - Arenguprogrammid - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Coachiv juhtimine – arenguprogramm

Coachiv juhtimine – arenguprogramm

Coaching on tänapäeva üks moodsamaid inimeste ja organisatsioonide arendamise ning juhtimise tehnikaid. Praktilise töötubadest koosneva programmi eesmärk on läbi coachiva juhtimise tehnikate ja tööriistade tutvustamise aidata kaasa organisatsioonide ja meeskonna võimekuse tõstmisele ja organisatsiooni tööprotsesside tõhustamisele.

Töötubade käigus õpitakse tundma coachingut kui meetodit, mis aitab tõhusamalt aidata jõuda soovitud tulemusteni. Saadakse ülevaade coachingu vaimsusest, harjutatakse coachiva juhtimisstiili oskuseid ja tehnikaid. Suureneb osalejate enda teadlikkus oma tugevustest ja ka arendamist vajavatest külgedest.

Osalejad omandavad erinevaid tehnikaid läbi praktiliste harjutuste ning nende analüüsi. Reflektsiooni käigus õpitakse nii ennast kui ka üksteist rohkem tundma ning tugevneb meeskonnaliikmete omavaheline side.

Programmi sihtgrupp:

Juhid ja coachivast juhtimisest huvitatud töötajad. Grupi suurus kuni 12 inimest.

Maht:

  • 6 kohtumist à 5 ak.h soovituslikult kahenädalase intervalliga
  • Programmi maht on 40 ak.h (millest 30 ak.h on kontakttunde ja 10 ak.h iseseisvat tööd)
  • Soovituslik osalevatele juhtidele ka lisaks arenguprogrammile ka individuaalne coaching, et aidata omandatud oskusi igapäevatöösse juurutada.

Teemad:

  • Sissejuhatus coachivasse juhtimisse. Vaatleme coachiva juhtimise kui stiili eripärasid ning võimalikku kasu. Vaatleme lahenduskeskse coachingu mudelit. Keskendume juhi rollile ja inimeste eripärade paremale mõistmisele.
  • Coachiva juhtimise baasoskused. Praktiseerime, kuidas saada teise inimesega kontakti, olla juhina parem kuulaja ja kuidas aidata meeskonnaliikmetel paremaid tulemusi saada kasutades küsimuste küsimise oskust ning peegeldamist:
  • Eesmärgistamine. Keskendume eesmärkide olulisusele töötajatega suhtlemisel ja vastutuse andmisele töötajale, harjutame hea eesmärgi sõnastamist töötaja motivatsiooni vaatevinklist.
  • Tagasisidestamine. Vaatame erinevaid tagasiside andmise mudeleid. Praktiseerime, kuidas anda tõhusalt tagasisidet ja ka kuidas olla hea tagasiside vastuvõtja:
  • Emotsioonide juhtimine. Arutame kuidas emotsionaalset pinget kollektiivis ära tunda ning kuidas juhina vajadusel sekkuda ning konflikte lahendada. Vaatame erinevaid võimalusi ja harjutame enda emotsioonide kontrollimise tehnikaid.
  • Coachiva juhtimisstiili kasutamine igapäevases töös. Vaatame 1-1 vestluse erinevaid tüüpe, ülesehitust ning harjutame praktilist vestlust. Keskendume muutuste protsessi erinevatele kriitilistele teguritele juhi töös ning vastuseisu ületamise „valemile”:

Meetodid:

Osalejaid kaasavad arutelud,praktilised coachiva juhtimise oskuste harjutused, erinevad tehnikad ja mudelid lahenduskesksest coachingust, NLP-st, motiveerivast intervjueerimisest jne, eneseanalüüs, testid, töövihiku põhised materjalid.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776