HR Audit - Uuringud - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

HR audit

HR audit

Personalijuhtimise süsteemide auditi (HR audit) eesmärk on anda ülevaade, mil määral organisatsioon kasutab erinevaid HR süsteeme ja protsesse oma tööjõu juhtimises.

Audit on esimene samm, aitamaks hinnata oma organisatsiooni personalijuhtimise “tervist”, millest lähtuvalt on võimalik luua tegevuskava personalijuhtimise kui juhtimisvaldkonna taseme tõstmiseks ning on aluseks edasiste konkreetsete arendustegevuste planeerimisel.

Auditite eesmärk on tuua ka organisatsioonide tähelepanu inimressursside efektiivsema kasutamisega seotud tegevuste olulisusele ning suurendada teadlikkust personaljuhtimise valdkonnast tervikuna.

HR Audit tugineb talendijuhtimise elutsükli käsitlusele ja täiendavatele valdkondadele, mis on lähedalt seotud inimeste ja suhete juhtimisega organisatsioonis:

strateegia kommunikatsioon keskkond

Elektrooniline hindamisankeet sisaldab endas 10 kategooriat (à 5 küsimust). Ankeet on ligipääsetav online keskkonnas ning selle täitmine võtab orienteeruvalt 15-30 minutit sõltuvalt vastaja teadlikkusest kasutatavate personalijuhtimise süsteemide kohta.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776