Tasustamissüsteemide arendamine —
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png

Tasustamissüsteemide arendamine

Tasustamissüsteemide arendamine

Hästi läbimõeldud ja õiglane tasustamissüsteem on üks eeldusi motiveeritud töötajaskonna kujundamiseks. Iga inimene tahab tunda, et tema panus ja töö on õiglaselt tasustatud ja väärtustatud.

Sageli on inimeste jaoks psühholoogiliselt konkreetsest palganumbrist isegi olulisem see, et see oleks tema kolleegide ja tööpanuse suhtes õiglane.

Hea tasustamissüsteem on selline, mille põhjal kujunev töötasu on ühest küljest motiveeriv, kuid teisalt mille suuruse mõjutamine on töötaja enda kontrolli all. Eriti oluline on nende põhimõtete läbimõtlemine tulemustasusüsteeme väljaarendades. Tasub mõelda sellele, millist käitumist, hoiakuid või töö kvaliteeti soovitakse tasustamissüsteemi kujundamisega toetada.

Aitame vajadusel kirjeldada olemasolevaid tasusüsteemi põhimõtteid, et neid paremini kommunikeerida seda töötajatele. Samuti aitame läbi mõelda ja paika panna tulemustasu süsteemide põhimõtteid ja kriteeriume.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776