Töötajate rahulolu-uuring - Uuringud - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Töötajate rahulolu-uuring

Töötajate rahulolu-uuring

Töötajate rahulolu mõjutab töötajate pühendumist organisatsioonile ning töötajate soovi jääda organisatsiooni või sellest lahkuda. Kaudselt on see seotud töötajate motivatsiooni ning töötulemustega. Pakume võimalust hinnata oma töötajate rahulolu ning saada väärtuslikku tagasisidet töötaja vaatepunktist.

Üldiselt peetakse rahulolu- või tagasisideuuringu all silmas kvantitatiivset uuringut ehk siis ankeetküsimustikuga uuringu läbiviimist.

Võimalik on kasutada erinevaid akadeemiliselt väljatöötatud ja konkreetset väljundit hindavaid küsimustikke (näiteks rahulolu, pühendumus, lojaalsus, seotus jne).

Üldise töötajate tagasiside saamiseks saame koostada ka kliendi vajadusest lähtuva sobiliku ankeedi. Sellisel juhul saab klient valida erinevad teemad (näiteks: juhtimine, kommunikatsioon, koostöö, tagasiside, hindamine, tasustamine, eesmärgid, ettevõtte maine jne) ja küsimused, mille kohta tagasisidet koguda.

Mõlemal juhul toimub sobivate küsimustike või küsimuste valik koostöös kliendiga. Misjärel toimub uuringu läbiviimise etapp (elektroonses keskkonnas ja/või paberkandjal), tulemuste analüüs, kokkuvõtte koostamine ja esitlemine ettevõttes koos soovitustega.

Saame olla abiks ka juhul, kui organisatsioonis juba kasutusel mõni tagasiside kogumise või rahulolu hindamise küsimustik ja on soov lasta see üle vaadata ning vajadusel ajakohastada.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776