Organisatsioonikultuuri kaardistamine - Uuringud - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

Organisatsioonikultuuri kaardistamine

Organisatsioonikultuuri kaardistamine

Organisatsioonikultuur on midagi sellist, mis eksisteerib igal juhul. Organisatsioonikultuur väljendub nii ametlikes kui mitteametlikes väärtustes, uskumustes, põhimõtetes, reeglites, harjumustes kui ka näiteks keelekasutuses. See on kollektiivne väärtuste, uskumuste ja põhimõtete süsteem.

Organisatsioonikultuur võib olla eesmärkide osas nii toetav kui vastutöötav. Organisatsioonikultuuri on võimalik väljendada näiteks telgedel sõltuvus/sõltumatus ja paindlikkus/stabiilsus:

Enamasti on organisatsioonis kombinatsioon mitmest kultuuritüübist, mis teeb selle just sellele ettevõttele iseloomulikuks.

Organisatsioonikultuuri kaardistamine on vajalik eelkõige sellisel juhul kui juhtide visioon inimeste käitumisest ja töötajate tegelik käitumine ei lange kokku. Sellisel juhul oleks kasulik kaardistada nii soovitud kui reaalsuses toimiv kultuur. Lähtuvalt sellest on võimalik hinnata, mida on vaja teha selleks, et need võimalikult suuremas osas kokku langeksid.

Lihtsamat organisatsioonikultuuri kaardistamist saab viia läbi mõne teise uuringu või küsitluse raames. Põhjalikumaks organisatsioonikultuuri kaardistamiseks tasub seda kombineerida koos väärtuste analüüsi või väljatöötamise protsessiga.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776