360-kraadi tagasiside - Uuringud - Teenused | PersonaliDisain
https://personalidisain.ee/wp-content/uploads/2020/04/breadcrumb.png
Personalijuhtimine

360-kraadi tagasiside

360-kraadi tagasiside

Organisatsiooni üheks olulisemaks arengu allikaks on saadav tagasiside. 360-kraadi tagasisideuuring on tööriist, mis võimaldab erinevate käitumuslike kompetentside hindamist ning läbipaistva tagasiside saamist erinevatelt olulistelt sihtgruppidelt.

Lisaks turult saadavale tagasisidele on oluline ka oma kõige lähedasemate sisemiste sihtgruppide käest saadav info, mille alusel on võimalik võtta vastu otsuseid, mis veel tõstaksid võimalusi saavutada paremaid tulemusi.

360-kraadi tagasiside põhimõtteks on, et tagasisidet valitud teema kohta kogutakse iga hinnatava osas erinevatelt tasanditelt ehk ülemus(t)elt, alluvatelt, kaastöötajatelt ning võimalusel ka kootööpartneritelt ning klientidelt.

360-kraadi tagasisideuuringu läbiviimine:

– aitab tõsta inimeste eneseteadlikkust ja enesekindlust,

– vähendab nö. pimedaid alasid organisatsioonis,

– toetab läbipaistvust organisatsioonikultuuris,

– on osa järjepidevast parendusprotsessist ja arendustegevustest.

Viime läbi 360-kraadi uuringuid kas ettevõttes olemasoleva kompetentsimudeli baasil või koostame küsimustikud vastavalt organisatiooni tagasiside vajadusi silmas pidades.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST!

Esimene konsultatsioon on tasuta.

PersonaliDisain OÜ

Aadress

Tallinna mnt 11/2 III korrus,
71013 Viljandi

Telefon

+372 521 6776